Landstede Groep

Goud in handen

In het theater, op de atletiekbaan, in de politiek, op technisch vlak, in creativiteit of behulpzaamheid. Een gouden school weet als geen ander dat leerlingen op allerlei vlakken kunnen uitblinken. Iedereen heeft talent en het Ichthus College heeft al die gouden talenten in huis!

Vier talentrichtingen
School draait niet alleen om goede cijfers, maar ook om de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen. Daarom geven wij onze leerlingen de ruimte hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. 
Daarvoor hebben we vier talentrichtingen ontwikkeld: maatschappij, sport, techniek en cultuur. We stellen onze leerlingen hiermee in staat te bouwen aan hun zelfvertrouwen en zelfbeeld. Ze leren zich uiten en trots te zijn op hun eigen prestaties en die van anderen.

Uitgebreid programma
Leerlingen kunnen hun talenten ontdekken en ontwikkelen tijdens het reguliere lesprogramma, maar ook tijdens TalentclassesBeroepsgerichte classesprojecten en projectweken en Maatschappelijke stages. Daarnaast zijn er nog allerlei andere activiteiten waar talentontwikkeling centraal staat, zoals de Grote Avond, de debatwedstrijd, eindexamenpresentaties, de musical in de Stadsgehoorzaal, de goede doelenacties, de wiskunde-olympiade, de samenwerking met Quintus, de BigBand en ga zo maar door.
Voor leerlingen die wat meer willen dan het reguliere lesprogramma zijn er extra mogelijkheden. Zo krijgen leerlingen die een vmbo tl-opleiding (Vhbo-route) volgen en graag naar de havo willen, in klas 4 extra ondersteuning voor Wiskunde, Nederlands en Engels (vmbo+-lessen). Ook kunnen ze andere vakken alvast op havo-niveau volgen. 
Leerlingen in de Academische route die meer uitdaging willen, kunnen in klas 1, 2 en 3 uitdagende plusmodules volgen en zo meteen ontdekken welk profiel het beste bij hen past.

Leerlingen prikkelen
Doel is leerlingen te stimuleren om te willen leren. Hun natuurlijke nieuwsgierigheid, ondernemingszin, pioniersgeest en prestatiemotivatie wordt geprikkeld.
Voor het creëren van een inspirerende leeromgeving waarin leerlingen zich thuisvoelen en goed presteren is onze christelijke identiteit uitgangspunt. Daarbij komt dat de kleur goud in de bijbelse betekenis staat voor Gods aanwezigheid. Daarom gaan ‘goud’ en Ichthus College goed samen.

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl