Landstede Groep

Maatschappelijke stage

In de Vak-, Vhbo- en Academische route lopen leerlingen een Maatschappelijke Stage (MaS). Het gaat om 30 uur vrijwilligerswerk (een week) dat je doet bij verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de gemeente Kampen.

Leerlingen in de Vakroute doen een MaS in klas 3 en 4. Voor de Vhbo-route is dat klas 3 (vmbo tl-leerlingen) en klas 4 (havo-leerlingen). In de Academische route is de MaS in klas 4 onderdeel van het lesprogramma.

Stageplekken en werkzaamheden
Er zijn diverse interessante stageplekken. Zo kunnen leerlingen in de Vakroute aan de slag als helpende in de zorg, bijvoorbeeld bij een verzorgingshuis of kinderboerderij. Leerlingen in de Vhbo- en de Academische route kunnen hun MaS invullen door mee te doen aan de jaarlijkse 3FM-actie Serious Request. Je doet allerlei activiteiten met je medeleerlingen om geld voor dit goede doel in te zamelen.

Een stage regelen
Leerlingen kunnen zelf een passende stageplek zoeken. Lukt dat niet, dan helpen wij ze daarbij.

Verplicht vrijwillig
Vanaf het schooljaar 2011/2012 zijn alle leerlingen in het voortgezet onderwijs wettelijk verplicht om gedurende hun studie 30 uur Maatschappelijke Stage te lopen. Ze gaan in die tijd vrijwilligerswerk doen. Het doel is de maatschappelijke participatie en betrokkenheid van leerlingen te vergroten.
Bovendien draagt de stage bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het besef van waarden en normen en actief burgerschap.

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl