Landstede Groep

Projecten

In de Vhbo- en de Academische route leer je onder andere door projecten die je tijdens de les doet. Daarnaast is er drie keer per jaar (in klas 1, 2 en 3) een projectweek: een extra hulp om te ontdekken waar je interesses liggen.

Tijdens een project pas je dat wat je geleerd hebt toe in een praktijkopdracht. Door het doen van projecten ontwikkel je niet alleen vakkennis, maar ook ‘21e eeuwse vaardigheden’.

Projectweken
Tijdens de projectweken gaan de leerlingen vakoverstijgend aan de slag met diverse thema’s. De thema’s hebben te maken met de vier talentrichtingen van het Ichthus College (maatschappij, sport, cultuur en techniek) en de actualiteit. Ook zijn ze gekoppeld aan de leerroutes: in de Vhbo-route leer je vooral door te doen, in de Academische route krijg je grote(re), open en op onderzoek gerichte opdrachten. Ze zijn Engelstalig en klassiek getint.

Enkele voorbeelden per route:
Vhbo-route
• Het beste idee van Nederland: Leerlingen richten een fictief bedrijf op, bedenken een vernieuwend product en werken dit uit in een businessplan.
• Vrogger: Leerlingen interviewen een zelfgekozen oudere en vertalen de persoonlijke verhalen en herinneringen naar een levensboek voor de oudere. Ook organiseren ze een activiteitenochtend voor alle ouderen die hebben meegewerkt.

Vhbo- en Academische route
• Mediawijsheid: Leerlingen worden zich bewust van de verschillende aspecten rond sociale media en hun eigen gebruik ervan. Ze bouwen een website rond de voor- en nadelen van sociale media, maken een tekening over ‘de huiskamer van de toekomst’, voeren een klassengesprek over YouTube-filmpjes en bekijken een theatervoorstelling op school.

Academische route
• De Olympische Winterspelen: Leerlingen doen onderzoek naar de Klassieke Olympische Spelen. Ze maken een mindmap, schrijven een betoog waarin ze een comité van het IOC (docenten) ervan overtuigen om de Olympische Spelen van 2028 in Amsterdam te houden, ontwerpen daarvoor een logo, kijken hoe de tijden van één sport zich in de loop van de jaren ontwikkeld heeft en doen mee aan de mini-olympische spelen.
Ichthus got TALENT: Leerlingen delen hun talent met klasgenoten: elke leerling organiseert een minilesje, waarin hij/zij probeert de rest van de klas iets te leren. Leerlingen kijken ook naar hoe je op een leuke manier een presentatie kan geven en met een kritische blik naar de talentenshows op de televisie.

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl