Landstede Groep

Ichthus College ABC

Snel informatie nodig? Hieronder is alle belangrijke informatie te vinden op beginletter.

Klik op de gewenste letter om snel te navigeren:
A B C E F G H I J K L M O P R S T V
A
Aanmelden

Aanmelden voor het Ichthus College gaat via een aanmeldingsformulier.

Absent melden

IC1 en IC5: Het absent melden van uw zoon of dochter kan via absentie@ichthuskampen.nl of telefonisch via 088-850 7450.

IC4: Het afmelden van uw zoon/dochter/pupil kan telefonisch (via 088-850 8383) tussen 7.45 uur en 8.00 uur bij de receptie. Het betreft dan afmelding voor bv. ziek, dokter/tandarts, etc.

Academische route

Ben jij nieuwsgierig, heb je ambities en kun je goed zelfstandig leren? Dan past de Academische route bij jou! Binnen de Academische route volg je een vwo-opleiding (atheneum en gymnasium). Je wordt voorbereid op de universiteit (wo). Klik hier voor meer informatie.

Adresgegevens

Locatie IC1a (mavo-havo)
Jan Ligthartstraat 1
8265 CJ Kampen

Locatie IC3 (De Villa)
Jan Ligthartstraat 3
8265 CJ Kampen

Locatie IC4 (Praktijkonderwijs en Vakroute)
Flevoweg 68
8265 PL Kampen

Locatie IC5 (Academische route)
Jan Ligthartstraat 5
8265 CJ Kampen

B
Begeleiding

We proberen je zo goed mogelijk te begeleiden. Zowel bij het leren, als bij andere vragen. Je docent, mentor en veel specialisten staan voor je klaar. Klik hier voor uitgebreide informatie.

Bijles

Huiswerk maken en leren is niet voor iedere leerling even gemakkelijk. Soms omdat de leerling zichzelf thuis niet aan het werk kan zetten, soms omdat extra uitleg nodig is. Daarom bieden wij na schooltijd coaching en bijlessen aan leerlingen uit klas 1, 2 en 3. De begeleiders zijn havo- en vwo-leerlingen van het Ichthus College. Lees hier meer.

Buitenschoolse activiteiten

We organiseren geregeld leuke culturele, sportieve of gewoon gezellige activiteiten buiten de lessen om. Sommige zijn verplicht, andere niet. Het buitenlesaanbod verschilt per cursusjaar en klas. Klik hier voor meer informatie.

C
Coaching

Huiswerk maken en leren is niet voor iedere leerling even gemakkelijk. Soms omdat de leerling zichzelf thuis niet aan het werk kan zetten, soms omdat extra uitleg nodig is. Daarom bieden wij na schooltijd coaching en bijlessen aan leerlingen uit klas 1, 2 en 3. De begeleiders zijn havo- en vwo-leerlingen van het Ichthus College. Lees hier meer.

Communicatie (en meepraten)

Of het nou over schoolprestaties of informatie over de profielkeuze: we proberen ouders / verzorgers en leerlingen goed te informeren en aanbevelen. Meepraten kan ook. Graag zelfs. We zijn er van overtuigd dat betrokken en kritische ouders en leerlingen bijdragen aan beter onderwijs.

In onze schoolgids kunt u meer lezen over onze communicatie en hoe u kunt meepraten.

Contact

Klik hier voor al onze contactgegevens.

E
Examenreglement

Binnen het Ichthus College maken wij gebruik van een examenreglement, hierin staat precies hoe de (school)examens geregeld worden. Wij hebben twee examenreglementen, zowel voor de Campus (klik hier) als de Vakroute (klik hier).

Extra vakantieverlof

Op het Ichthus College hebben wij richtlijnen voor het verlof buiten de schoolvakanties. Welke dat zijn lees je hier.

F
G
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zitten ouders, leerlingen, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. De GMR mag alle aangelegenheden van de Stichting Ichthus College met het bestuur en de directie bespreken en heeft advies- of instemmingsrecht bij belangrijke beslissingen.

Op schoolniveau heeft het Ichthus College Kampen een DMR. Ook hierin zitten ouders, leerlingen en personeel die advies- of instemmingsrecht hebben bij beslissingen op schoolniveau. Dit is bijvoorbeeld het geval bij beslissingen over de lessentabel en voorzieningen voor leerlingen en het vaststellen van het leerlingenstatuut. Het Praktijkonderwijs is een aparte stichting en heeft daarom een eigen MR waarin ouders, leerlingen en personeel van het Praktijkonderwijs deelnemen.

Groep 7/8 kalender

Als je wilt komen kijken op het Ichthus zijn er verschillende mogelijkheden. Bekijk hier het filmpje van de voorlichtingsavond voor groep 8 deze zomer! In het nieuwe jaar worden er weer voorlichtingsavonden gepland. Wordt vervolgd!

H
Huiswerkbegeleiding

Huiswerk maken en leren is niet voor iedere leerling even gemakkelijk. Soms omdat de leerling zichzelf thuis niet aan het werk kan zetten, soms omdat extra uitleg nodig is. Daarom bieden wij na schooltijd coaching en bijlessen aan leerlingen uit klas 1, 2 en 3. De begeleiders zijn havo- en vwo-leerlingen van het Ichthus College. Lees hier meer.

I
ICT-les

In klas 1 krijg je een periode ICT-les. Hier leer je bijvoorbeeld hoe je een goede mappenstructuur kunt maken op je laptop (Windows), zodat je je documenten altijd weer snel terug kunt vinden. Ook krijg je allerlei tips over het werken met Word, Powerpoint en social media. Kennis die goed van pas komt op school, maar ook in je studie of werk ná het Ichthus College!

Identiteit

Het Ichthus college is een christelijke school, waar iedereen welkom is. De bijbel is voor ons belangrijk. Ieder mens zien we als schepsel van God, met zijn eigen gaven en bekwaamheden. We zijn er voor elk christelijk geloof, van protestants tot rooms-katholiek, en van behoudend tot progressief christelijk. Ook als je in een andere God gelooft of niet naar een kerk gaat, ben je welkom. Natuurlijk verwachten we dan wel dat je onze christelijke uitgangspunten en waarden respecteert. Meer informatie over onze visie en identiteit is hier te vinden.

Intern begeleider

Je kunt bij jouw intern begeleider (IB’er) terecht als je er met je mentor niet helemaal uit komt. De IB’er helpt leerlingen met een hulpvraag. Dit kan op verzoek van de leerling of op voorstel van de schoolleiding, mentor, docent, decaan of ouders. Het kan gaan om persoonlijke problemen, conflicten en leerproblemen.

De IB’er werkt in een netwerk samen met de ouders, mentor, coördinator leerlingbegeleiding, orthopedagoog, zorgleerlingbegeleider, Villa, Schoolcoaches en externen (CJG). Meer informatie over begeleiding is hier te vinden.

IRIS en Ichthus

Om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs te versoepelen, gaan het Ichthus College en IRIS, vereniging voor christelijk onderwijs in Kampen, intensiever samenwerken. Bedoeling is het creëren van een doorlopende, vloeiende leerlijn voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Klik hier voor meer informatie over de samenwerking tussen IRIS en Ichthus.

J
Jaarverslag DMR 2021-2022

U kunt hier klikken voor het jaarverslag van de DMR 2021-2022.

Jeugdarts

Wij registreren elke vorm van afwezigheid. Soms blijkt hieruit dat iemand zorgwekkend vaak of lang verzuimt. Wordt een kind voor de vierde maal ziek gemeld, of is iemand meer dan twee weken aaneengesloten ziek? Dan volgt in overleg met ouders, een uitnodiging voor een bezoek aan de jeugdarts van GGD IJsselland. Wat er met de arts wordt besproken is strikt vertrouwelijk. Wel kan de arts de school adviseren over wat er verder moet gebeuren.

K
Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling

Wij gaan zorgvuldig om met onze leerlingen en willen klachten zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het voorkomen dat een leerling of ouder/verzorger het ergens niet mee eens is of vindt dat er iets niet goed gaat. In geval van een klacht, is de mentor het eerste aanspreekpunt.

Samen wordt geprobeerd om met de betrokkene(n) een oplossing voor het probleem te vinden. Wanneer dit niet lukt, kan er een klacht worden ingediend bij de schoolleiding. De procedure informele klachten vindt u hier.
U kunt uw klacht sturen naar info@ichthuskampen.nl.

Indien het niet lukt om tot een passende oplossing te komen, kan de klacht worden neergelegd bij het klachtenmeldpunt van Landstede Groep door een mail te sturen naar:
klachtenmeldpuntichthuskampen@landstedegroep.nl

Het reglement klachtenbehandeling vindt u hier.

Kwaliteit

Wij vinden goede resultaten belangrijk. We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen, meten de kwaliteit van het onderwijs en vragen ouders en leerlingen regelmatig of het werk goed is gedaan. Leerlingen leveren via enquêtes ook een directe bijdrage aan de evaluatie van docenten bij functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Lees meer..

L
Laptop

De leerlingen van het praktijkonderwijs (klas 1 t/m 6), vmbo (klas 1 t/m 4), mavo, havo en vwo (klas 1 t/m 5/6) gebruiken een laptop. Het Ichthus College heeft hier al meerdere jaren ervaring mee. Lees hier de uitgebreide informatie over het gebruik van laptops.  

Leerlingbegeleiding

Heb je een persoonlijk ondersteuningsplan, dan kun je gebruik maken van extra begeleiding. Hier kun je buiten de lessen extra hulp krijgen bij het plannen en organiseren van je schoolwerk. Ook kun je extra begeleiding krijgen als het even niet lukt om klassikale lessen te volgen. Je moet worden aangemeld via het ondersteuningsteam voor deze extra ondersteuning.

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staat wat de rechten en plichten zijn van de leerlingen van het Ichthus College in Kampen. Het leerlingenstatuut werkt op drie manieren:

- Het voorkomt problemen
- Het lost problemen op
- Het zorgt voor gelijke rechten en plichten van iedereen


Het leerlingenstatuut geldt in en om het schoolgebouw en de terreinen, zowel voor als na schooltijd én bij alle buitenschoolse activiteiten.

Leerlingvolgsysteem (Magister)

In Magister kunnen de ouders de belangrijkste zaken volgen van hun kinderen.

Op onze startpagina http://ichthuscollege.info vindt u de Knoppen voor Magister. Kies op deze startpagina de juiste magisterlocatie en log in met de aan u verstrekte gegevens. U kunt nu de belangrijkste informatie over uw kind zien. De cijfers die behaald zijn, de absentie e.d..

Heel belangrijk is dat de inschrijving voor een ouderspreekavondin Magister voor u klaarstaat nadat u een mail hebt ontvangen met een uitnodiging. Belangrijk dus dat wij over de goede emailadressen van ouders beschikken. U kunt deze zelf aan passen als u aangemeld bent in ons systeem.

(Wilt u, als u uw mailadres hebt aangepast in Magister, daarover ook een mail sturen naar info@ichthuskampen.nl om die wijziging ook te laten opnemen in ons nieuwsbrievenbestand)

Mocht u de inlogcodes kwijt zijn of uw account is geblokkeerd dan kunt u contact opnemen met één van de locatieadministraties.

Klik hier voor een uitgebreide handleiding.

Leermiddelen

De overheid betaalt onze leerboeken, werkboeken en digitaal leermateriaal. De andere leermiddelen die je thuis en op school gebruikt moet je zelf aanschaffen. Denk daarbij aan een agenda, rekenmachine, USB-stick schriften, pennen, sportkleding, een laptop en woordenboeken.

Je moet voorzichtig omgaan met de boeken en bent daarom verplicht ze te kaften. Eventuele schade moet je zelf betalen. Als je de boeken krijgt, controleer dan of ze in goede staat en compleet zijn. Is dat niet zo, dan heb je tot twee weken na de zomervakantie de tijd om het boek te ruilen. Aan het einde van het schooljaar lever je de boeken weer op tijd in.

Leerwegen

De één verdiept zich het liefst in een boek, de ander is graag actief bezig. De leerstijl van kinderen hangt voor een groot deel af van het niveau. Daarom is ons onderwijs ondergebracht in leerroutes.

Er zijn vier leerroutes:
• Praktijkroute (praktijkonderwijs)
• Vakroute (vmbo bb/kb)
• Vhbo-route (mavo en havo)
• Academische route (vwo: atheneum en gymnasium)

De manier van lesgeven, aanpak van de docent en de lesmaterialen verschilt per route. Hoe deze eruit ziet, leggen we uit bij de beschrijving van de verschillende routes.

Meer weten over leerroutes in het algemeen? Klik hier.

Lestijden

De lestijden zijn afhankelijk van de leslocatie. Lessen op Ichthus 4 duren 60 minuten en die van Ichthus 1 en 5 zijn 60 minuten lang. 

Lesuitval en tussenuren

We proberen lesuitval en tussenuren zo veel mogelijk te voorkomen. In klas 1 en 2 is de lesuitval bijna nihil. In klas 3 lossen we lesuitval waar mogelijk op met invallessen. In de bovenbouw van het Vhbo- en de Academische route ben je bij tussenuren of lesuitval verplicht in het medialeercentrum aan het werk te gaan met de stof van de uitgevallen les. In een aantal ruimtes is ook begeleiding aanwezig.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Elke week krijg je een LOB-les van je mentor. Daarin ontdek je wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. In deze lessen word je bewust van welke keuzes je maakt. Dat begint al bij klas 1 bij de keuze voor een Talentclass of een project of een masterclass. De Leerloopbaanbegeleider helpt je ook met specifieke vragen over een opleiding of profielkeuze. De leerloopbaanbegeleider helpt je bij het kiezen van een vakkenpakket en bij het zoeken naar een mogelijke studie en beroepsrichting. Hij doet dit onder andere met voorlichtingslessen, voorlichtingsavonden en door nauw contact te onderhouden met de mentoren.

Je zult vooral vanaf leerjaar 2 vmbo/mavo en 3 havo/vwo met hem of haar te maken krijgen. Vanaf de derde klas heeft de mentor elk jaar een gesprek met je over je vakken- of studiekeuze. We maken in de LOB-lessen gebruik van het digitale portfolio en van de website www.dedecaan.net. Je krijgt een inlogcode om bij alle informatie te kunnen.

Natuurlijk kunnen ouder(s)/verzorger(s) ook een afspraak maken met de leerloopbaanbegeleider. Een beroep of studie kiezen kan namelijk best lastig zijn. De eerloopbaanbegeleider kan gerenommeerde psychologische bureaus inschakelen. Dit brengt wel kosten met zich mee, die voor rekening zijn van de ouders.

M
Maatschappelijke stage

In de Vak-, Vhbo- en Academische route lopen leerlingen een Maatschappelijke Stage (MaS). Het gaat om 30 uur vrijwilligerswerk (een week) dat je doet bij verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de gemeente Kampen.

Leerlingen in de Vakroute doen een MaS in klas 3 en 4. Voor de Vhbo-route is dat klas 3 (vmbo tl-leerlingen) en klas 4 (havo-leerlingen). In de Academische route is de MaS in klas 4 onderdeel van het lesprogramma. Lees hier meer.

Magister

Klik hier om de Magister app te openen.

Medezeggenschapsraad (MR)

Het Ichthus College Kampen heeft samen met het Ichthus College Dronten een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), verdeeld in deelraden (DMR). Daarnaast heeft het Praktijkonderwijs een eigen MR. De medezeggenschapsraad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als medewerkers. Lees hier meer over de MR.

Media Centrum (Campus)

Op de Campus (IC1 en IC5) kun je ook gebruik maken van het Media Centrum. In deze ruimte kun je zelfstandig werken. De uren die je zelfstandig werkt, registreer je.

Meldcode huiselijk geweld

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe Landstede VO, en dus ook Ichthus College Kampen, omgaat met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Landstede VO meldcode is hier te vinden.

Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor. De eerste twee jaar is dat dezelfde persoon. Je mentor helpt je bij je studie en houdt je resultaten in het oog. Daarnaast begeleidt je mentor jou in het eerste jaar met het kiezen van bijvoorbeeld een Talentclass, een project of een module. In de LOB-les leer je wie je bent en wat je kunt en wat je wilt. Je wordt je bewust van je competenties. In het eerste jaar gaat de mentor bij zijn mentorleerlingen op huisbezoek. De mentor is ook degene bij wie je kunt aankloppen met vragen en problemen. Ook als die niet met school te maken hebben. Kan de mentor niet helpen, dan zorgt hij of zij er voor dat je verder wordt geholpen.

O
Orthopedagoog

Een orthopedagoog is een specialist in leer- en opvoedingsproblemen van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld faalangst zijn, een leerstoornis/-probleem, een taalstoornis, maar bijvoorbeeld ook hoogbegaafdheid. Onze orthopedagogen onderzoeken het probleem en stellen een handelingsplan op. Dit plan wordt uitgevoerd door de remedial teacher, mentoren en docenten waarbij ze worden ondersteund door de orthopedagoog.

Ouderaad (OR)

Het Ichthus College heeft ook een ouderraad. De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de school. Klik hier voor meer informatie.

Ouderbijdrage

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs, inclusief de boeken die de school aan u ter beschikking stelt. Toch zijn er een paar voorzieningen en activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die wij wel belangrijk vinden voor het onderwijs. Hiervoor vragen wij van ouders een financiële bijdrage. Meer informatie over de ouderbijdrage is hier te vinden.

Overgangsregels

Elk jaar zal er worden gekeken of een leerling op het Ichthus College voldoet aan de overgangsregeling. Het kan zijn dat hij of zij direct wordt bevorderd naar het volgende leerjaar, of wordt besproken. Alle regels zijn op deze pagina te vinden.

P
Passend onderwijs

Passend Onderwijs: Onderwijs dat bij je past, dat uitgaat van talenten.

Wij zijn er voor alle leerlingen, ook degenen die extra ondersteuning nodig hebben. Waar mogelijk zorgen wij voor een passende onderwijsplek. Daarbij houden we rekening met de behoeften van het kind en de voorkeuren van de ouders. We gaan in gesprek om mogelijkheden te verkennen en maatwerk te leveren. Klik hier voor meer informatie over passend onderwijs.

Pesten

We vinden het belangrijk dat pesten wordt voorkomen en aangepakt. Daarvoor hebben we een Pestprotocol ontwikkeld. Deze kun je hier vinden. Om ook pesten via social media goed te kunnen bestrijden hebben we ook een speciaal social media protocol opgesteld, klik hier.

Pestprotocol

We spreken van pesten als dezelfde persoon regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en zeer bedreigend.

Over de redenen waarom mensen zich agressief gedragen, bestaan allerlei theorieën. Volgens de ene theorie is geweld een onontkoombaar verschijnsel, dat op zijn best op een acceptabele wijze kan worden gekanaliseerd, volgens een andere theorie komt geweld voort uit frustratie en kan dit worden voorkomen door ontevredenheid weg te nemen, de agressie opwekkende omgeving om te vormen en reflectie op het gedrag te stimuleren. Klik hier voor meer informatie over het protocol.

Praktijkonderwijs

Op het Ichthus wordt praktijkonderwijs aangeboden via de Praktijkroute. Deze route bereidt je voor op werk of een korte beroepsopleiding in het MBO (niveau 1). Leuk werk dat goed bij je past, dat is wat je later graag zou willen. Maar wat als de theorievakken je niet gemakkelijk afgaan? En je vooral praktisch bent ingesteld? Ook dan kun je je toekomstdromen waarmaken. De Praktijkroute begeleidt je naar een baan of naar een vervolgopleiding in het MBO (niveau 1) waar je je helemaal op je plek voelt. Klik hier voor meer informatie.

Praktijkroute (PRO)

Deze route bereidt je voor op werk of een korte beroepsopleiding in het MBO (niveau 1). Leuk werk dat goed bij je past, dat is wat je later graag zou willen. Maar wat als de theorievakken je niet gemakkelijk afgaan? En je vooral praktisch bent ingesteld? Ook dan kun je je toekomstdromen waarmaken. De Praktijkroute begeleidt je naar een baan of naar een vervolgopleiding in het MBO (niveau 1) waar je je helemaal op je plek voelt. Lees hier meer over de Praktijkroute.

Projecten

In de Vhbo- en de Academische route leer je onder andere door projecten die je tijdens de les doet. Daarnaast is er drie keer per jaar (in klas 1, 2 en 3) een projectweek: een extra hulp om te ontdekken waar je interesses liggen. Klik hier voor meer informatie over de projectweken.

R
Rebound

Heb je dusdanige gedrags- en motivatieproblemen, dat je opleiding in gevaar komt? Dan vormt Rebound een nieuwe kans om een weg terug te vinden naar het onderwijs of naar werken en leren. Hier werken docenten, leerlingbegeleider, coördinator leerlingbegeleiding, Intern Begeleider, orthopedagoge, jeugdhulpverlener en schoolmaatschappelijk werker nauw samen.

Remedial teacher

Remedial teachers zijn docenten die gespecialiseerd zijn in hulp bij structurele leerproblemen, zoals dyslexie of dyscalculie. Daarnaast is het voor leerlingen met een indicatie mogelijk gebruik te maken van de Villa, Oase of het Anker. Leerlingen met dyslexie of dyscalculie krijgen een pas waarop staat van welke ondersteuning ze gebruik mogen maken. Dit kan extra tijd zijn voor het maken van toetsen, het mondeling mogen toetsen, werken op een laptop, gebruik maken van het dyslexieprogramma Sprint Plus of een schoolboek in gesproken vorm ontvangen. Als er een vermoeden is van dyslexie, dan kan er een diagnostisch onderzoek gedaan worden door het Expertiseteam in Zwolle. Ouders betalen hiervoor een bijdrage van 75% van de kosten.

Rookvrije school

Een gezonde leeromgeving vinden wij erg belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolterrein gerookt worden (dit geldt ook voor elektronische sigaretten). Dit geldt voor iedereen: leerlingen, leraren, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

Waarom een rookvrij schoolterrein?
Wij vinden dat wij als school de verantwoordelijkheid hebben om leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat 20 procent van de veertienjarigen al rookt. De hersenen van jongeren zijn extra gevoelig voor de verslavende werking van nicotine. Hoe jonger je bent als je ermee begint, hoe moeilijker het later is om ermee te stoppen. Ook blijkt uit onderzoek dat jong beginnen met roken hersenschade kan opleveren. Met een rookvrije school heeft niemand last van de rook en stimuleren wij leerlingen om niet te gaan roken.

S
Schoolarts en schoolverpleegkundige

De schoolarts en schoolverpleegkundige van de GGD laten alle leerlingen van klas 2 een vragenlijst invullen. Eventueel nodigen zij kinderen uit voor een vervolgonderzoek of gesprek. Ook ouders kunnen met vragen bij de schoolarts en schoolverpleegkundige terecht. Verder is er een open jongerenspreekuur, waar leerlingen met vragen over hun gezondheid terecht kunnen.

Schoolboeken en andere leermiddelen

De overheid betaalt onze leerboeken, werkboeken en digitaal leermateriaal. De andere leermiddelen die je thuis en op school gebruikt moet je zelf aanschaffen. Denk daarbij aan een agenda, rekenmachine, usbstick schriften, pennen, sportkleding, een laptop en woordenboeken.

Je moet voorzichtig omgaan met de boeken en bent daarom verplicht ze te kaften. Eventuele schade moet je zelf betalen. Als je de boeken krijgt, controleer dan of ze in goede staat en compleet zijn. Is dat niet zo, dan heb je tot twee weken na de zomervakantie de tijd om het boek te ruilen. Aan het einde van het schooljaar lever je de boeken weer op tijd in.

Schoolgids

Klik hier voor de meest recente schoolgids.

Schoolleiding

Directeur
John Odinot

Teamleiders
Praktijkroute: Mirian Molenveld
Vakroute: Eric van Amelsfort
Mavo: Bart Veldhuizen
Havo: Andries van der Kolk
Academische route: Gerdi Steenbergen-van Keulen 

Organisatie en administratie: Faith Bosch
Regiocoördinator facilitair: Leonie van den Berg

Schoolmail

Klik hier om naar de schoolmail te gaan.

Sociale vaardigheidslessen

In de onderbouw staan elke week lessen op het rooster waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staat. We werken dan aan:

  • Het ontwikkelen van sociale vaardigheden
  • Het maken van moreel juiste keuzes
  • Het leren omgaan met boosheid
  • Het leren omgaan met social media

Hiervoor werken we met de lesmethode Tumult. Je leert je bewust te worden van eigen denkfouten en dat je verantwoordelijk bent voor je eigen denken en doen. Bovendien leer je elkaar te helpen waardoor er een positieve groepscultuur ontstaat.

Studieles

Hoe kun je het beste studeren? Welke manier past het beste bij jou? Zijn er manieren om bijvoorbeeld lange teksten snel te ‘scannen’? In de studielessen komen deze vragen aan de orde. We gaan in op het leren leren, leesstrategieën, jouw leergedrag, (digitale) hulpmiddelen voor het leren. Je krijgt 1 lesuur per week studielessen in klas 1. In de Vakroute krijg je ook in klas 2 een uur studieles per week, de overige routes in de eerste twee perioden. In klas 3 is de studieles een vast onderdeel van de mentorles.

T
Talentclasses

Je talent ontdekken en verder brengen zien wij als een bijzonder waardevol element van je opleiding. Ook is het onze taak je zo goed mogelijk voor te bereiden op een vervolgstudie of op werk. Daarom is het belangrijk zo snel mogelijk jouw interesses en talenten te ontdekken. Daar beginnen we al in de eerste klas mee, met onze unieke Talentclasses. Dit is een soort keuzevak dat je in klas 1 en 2 twee uur per week moet volgen. Je kiest de Talentclass die bij jou past. Klik hier voor meer informatie.

Tussenuren en lesuitval

We proberen lesuitval en tussenuren zo veel mogelijk te voorkomen. In klas 1 en 2 is de lesuitval bijna nihil. In klas 3 lossen we lesuitval waar mogelijk op met invallessen. In de bovenbouw van de Vhbo- en Academische route ben je bij tussenuren of lesuitval verplicht in het medialeercentrum aan het werk te gaan met de stof van de uitgevallen les. In een aantal ruimtes is ook begeleiding aanwezig.

V
Vakroute

De Vakroute bereidt je voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Wil je een echte vakman of vakvrouw worden? Bij de Vakroute zet je de eerste stappen op weg naar een mooi beroep. We helpen je bij de zoektocht naar een richting die je leuk vindt, zorgen ervoor dat je de theorie en praktijk onder de knie krijgt en creëren zo een basis waarmee je goed voorbereid aan een passende vervolgopleiding in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) begint. Lees hier meer over de Vakroute.

Verkeerseducatie

In de onderbouw is verkeerseducatie een vast onderdeel van het programma. Wij hebben dit in een convenant met de Gemeente Kampen vastgelegd, om zo te werken aan meer veiligheid.

Vertrouwenspersoon

Het Ichthus College streeft ernaar om een veilige plek te zijn voor zowel leerlingen als medewerkers. Toch kunnen zich in de dagelijkse schoolpraktijk situaties voordoen die haaks staan op dit uitgangspunt. Er is dan sprake van “grensoverschrijdend gedrag”. Bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld of discriminatie.

Mocht er sprake van grensoverschrijdend gedrag dan kunnen leerlingen, en/of ouders contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Samen met hem of haar kunnen dan eventuele vervolgstappen worden besproken.

Een vertrouwenspersoon heeft een zwijgplicht tenzij er sprake is van een misdrijf. Iedereen, dus ook een vertrouwenspersoon, is verplicht dit te melden.

De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via onderstaande mailadressen.

Locatie VIA (praktijkroute en vakroute)
Angelique van Ginke-Boeve, Janneke van der Weerd
vertrouwenspersoonVIA@ichthuskampen.nl

Locatie Campus (mavo en havo en academische Route)
Marieke van Wijck, Iris Groot Koerkamp, Jan-Peter ter Steeg
vertrouwenspersoonIC1@ichthuskampen.nl

 

Klik hier voor het reglement vertrouwenspersonen. 

Verzuimprotocol

Klik hier voor het Verzuimprotocol.

Vhbo-route

De Vhbo-route bereidt mavo- en havo-leerlingen voor op niveau 4 in het MBO en/of een HBO-opleiding. School wordt pas echt interessant als je weet waarvoor je leert. Bij de Vhbo-route is dat vanaf de eerste schooldag duidelijk. Je maakt kennis met beroepen, ontdekt je talenten en komt erachter welke vaardigheden je nodig hebt voor je droombaan.

Daarbij krijg je de vrijheid om te leren hoe jij dat wilt. Zo kun je jezelf van je beste kant laten zien. Lees hier meer informatie over de Vhbo-route.

Visie

Het Ichthus college is een christelijke school, waar iedereen welkom is. De bijbel is voor ons belangrijk. Ieder mens zien we als schepsel van God, met zijn eigen gaven en bekwaamheden. We zijn er voor elk christelijk geloof, van protestants tot rooms-katholiek, en van behoudend tot progressief christelijk. Ook als je in een andere God gelooft of niet naar een kerk gaat, ben je welkom. Natuurlijk verwachten we dan wel dat je onze christelijke uitgangspunten en waarden respecteert. Meer informatie over onze visie en identiteit is hier te vinden.