Landstede Groep

Groep 8 kalender

Als je wilt komen kijken op het Ichthus heb je verschillende mogelijkheden:

Kijk- en doemiddagen
• Data volgen

Voorlichtingsavond voor ouders, data en locaties
• Woensdag 13 november 2019, voor alle leerroutes, 19:30 uur t/m 22:00 uur (Ichthus 5), Kampen
• Donderdag 21 november 2019, voor alle leerroutes, 19:30 uur t/m 22:00 uur (Ichthus 5), Kampen

Open Huis, data en locaties
• Vrijdag 24 januari 2020, 18:30 uur t/m 21:00 uur (Ichthus 1 en Ichthus 5 Kampen)
• Woensdag 5 februari 2020, 19.00 uur t/m 21.00 uur (Ichthus 4, Praktijkroute en Vakroute)

Expeditie VO
Een viertal vrijdagmiddagen (14.00 uur t/m 15.30 uur), Ichthus 4, Kampen. Uw kind bezoekt met de bassischool een Expeditie VO les.

Kennismaken met mentor
Aan het begin van elk schooljaar kunt u als ouder/verzorger kennismaken met de mentor, hiervoor ontvangt u t.z.t. een uitnodiging. 

Introductieweek 
Het nieuwe schooljaar start met een introductieweek waarin extra aandacht wordt besteed aan het vormen van een goede sfeer in de groep en het kennismaken met de docenten, het gebouw en de regels van het Ichthus College.

 

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl