Landstede Groep

Groep 8 kalender

Als je wilt komen kijken op het Ichthus heb je verschillende mogelijkheden:

Voorlichtingsavond voor ouders, data en locaties (2017-2018)
• Woensdag 15 november 2017, voor alle leerroutes, 19:30 uur t/m 22:00 uur (Ichthus 5), Kampen
• Donderdag 23 november 2017, voor alle leerroutes, 19:30 uur t/m 22:00 uur (Ichthus 5), Kampen

Open Huis, data en locaties (2017-2018)
• Vrijdag 26 januari 2018, 18:30 uur t/m 21:00 uur (Ichthus 1 en Ichthus 5 Kampen)
• Woensdag 7 februari 2018, 19:00 uur t/m 21:00 uur (Flevoweg 68 Kampen)

Expeditie VO
Een viertal vrijdagmiddagen (14.00 uur t/m 15.30 uur), Ichthus 4, Kampen. Uw kind bezoekt met de bassischool een Expeditie VO les.

Kijk- en doemiddagen, data (2017-2018)
• 8 november 2017
• 13 november 2017
• 16 november 2017
• 21 november 2017
• 28 november 2017

Dit zijn de data waarop groepen 8 van de basisscholen in Kampen een doemiddag kunnen bijwonen. De basisscholen ontvangen hierover een mail en kunnen aangeven wanneer zij kunnen.

Er zijn ook kijk- en doemiddagen speciaal gericht op de Academische Route (AR):
• 19 januari 2018
• 7 februari 2018
• 19 februari 2018
• 15 maart 2018

Voorlichting nieuwe ouders, data en locaties (2017-2018)
• Maandag   25 juni 2018: Ichthus 1 - Jan Ligthartstraat 1 Kampen 
• Dinsdag    26 juni 2018: Ichthus 5, Jan Ligthartstraat 5 Kampen 
• Woensdag 27 juni 2018: Ichthus 4, Flevoweg 68 Kampen

Van 19:30 uur t/m 20:30 uur. Nieuwe ouders ontvangen in mei een uitnodiging voor deze ouderavond.

Kennismaken met mentor (voor ouders)
Aan het begin van elk schooljaar, hiervoor ontvangt u een uitnodiging. 

Introductieweek
Het nieuwe schooljaar start met een introductieweek waarin extra aandacht wordt besteed aan het vormen van een goede sfeer in de groep en het kennismaken met de docenten, het gebouw en de regels van het Ichthus College.

 

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl