Landstede Groep

Groep 8 kalender

Als je wilt komen kijken op het Ichthus heb je verschillende mogelijkheden:

Kijk- en doemiddagen
• Dinsdag 30 oktober 2018
• Donderdag 1 november 2018
• Maandag 5 november 2018
• Vrijdag 9 november 2018
• Maandag 12 november 2018
• Woensdag 14 november 2018

Dit zijn de data waarop groepen 8 van de basisscholen in Kampen een doemiddag kunnen bijwonen. De basisscholen ontvangen hierover een mail en kunnen aangeven wanneer zij kunnen.

Er zijn ook kijk- en doemiddagen speciaal gericht op de Academische route (AR):
• Vrijdag 18 januari 2019
• Woensdag 6 februari 2019
• Maandag 25 februari 2019
• Donderdag 7 maart 2019

Voorlichtingsavond voor ouders, data en locaties (2018-2019)
• Woensdag 14 november 2018, voor alle leerroutes, 19:30 uur t/m 22:00 uur (Ichthus 5), Kampen
• Donderdag 22 november 2018, voor alle leerroutes, 19:30 uur t/m 22:00 uur (Ichthus 5), Kampen

Open Huis, data en locaties (2018-2019)
• Vrijdag 25 januari 2019, 18:30 uur t/m 21:00 uur (Ichthus 1 en Ichthus 5 Kampen)
• Woensdag 6 februari 2019, 19:00 uur t/m 21:00 uur (Flevoweg 68 Kampen)

Expeditie VO
Een viertal vrijdagmiddagen (14.00 uur t/m 15.30 uur), Ichthus 4, Kampen. Uw kind bezoekt met de bassischool een Expeditie VO les.

Kennismaken met mentor (voor ouders) 
Aan het begin van elk schooljaar, hiervoor ontvangt u een uitnodiging. 

Introductieweek 
Het nieuwe schooljaar start met een introductieweek waarin extra aandacht wordt besteed aan het vormen van een goede sfeer in de groep en het kennismaken met de docenten, het gebouw en de regels van het Ichthus College.

 

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl