Landstede Groep

De flexibele dinsdag op de Vhbo-route

09-09-2019

Dit schooljaar zijn we ook op het Vhbo gestart met een flexibele onderwijsdag op de dinsdag. De vwo leerlingen van onze school hebben al meerdere jaren een flexibele onderwijsdag, maar vanaf dit jaar krijgen alle vmbo-tl en havo leerlingen dit ook.

Het concept houdt in dat alle reguliere lessen plaatsvinden op vier dagen en dat de leerling zelf kiest welke lessen hij wil volgen op de vijfde dag. De gemiddelde onderwijstijd per leerlingen blijft in zijn totaliteit gelijk. De lestijd per vak zal echter gaan verschillen, omdat leerlingen één dag in de week hun eigen keuzes maken. We vinden het belangrijk om leerlingen ook te leren kiezen. De mentoren zullen daarom het komend jaar extra begeleiding bieden op het keuzeproces.

De onderbouw (brugklas, tl2, h2, h3)
In de onderbouw bestaat het onderwijs op de dinsdag uit drie onderdelen: SLB-uren (mentoraat, studieles), keuzewerktijd en projectclasses. In klas 2 staat er ook een uur LO op het programma. Het eerste uur is een LOB-uur waarin de leerling begeleid wordt in de te maken keuzes. Voor leerlingen uit de brugklas en de 2e klas zijn er twee keuzemomenten, voor leerlingen in klas 3 zijn dat er drie. De leerlingen kiezen in de onderbouw uit een beperkt aantal vakken die verdiepend of herhalend zijn ten opzichte van de normale lesstof en volgen dat voor zes weken achter elkaar. Leerlingen in klas 2 maken een keuzes uit een aantal classes die ook op de dinsdag gepland zullen worden. In de brugklas volgen de leerlingen verschillende projectclasses van ongeveer vijf tot zes weken. Deze projectclasses worden in het rooster gepland. Leerjaar 3 doet mee met de beroepsgerichte classes op de dinsdag.

De bovenbouw (tl3, tl4, h4 en h5)
In de bovenbouw bestaat het onderwijs op de dinsdag uit drie onderdelen: coaching & begeleiding, keuzewerktijd en beroepsgericht onderwijs. Het eerste uur is een LOB-uur waarop de coaching en begeleiding van de leerlingen centraal staat. Vervolgens volgen er drie zelf te kiezen uren. De leerlingen kunnen wekelijks opnieuw kiezen welke vakken ze willen volgen. Leerlingen van tl3 en tl4 zullen samen de keuzewerktijd volgen, waarbij er ieder lesuur uit 8 opties een keuze gemaakt kan worden. Voor havo 4 en havo 5 geldt hetzelfde. Het grote voordeel van dit systeem is dat leerlingen van ieder vak iets minder verplichte onderwijstijd volgen, maar meer tijd volgen van vakken waar ze zelf behoefte aan hebben. 

Het beroepsgerichte onderwijs vormt de afsluiting van de dinsdag. Leerlingen kunnen 3 keer per jaar een module kiezen die ze gedurende 10 weken willen volgen. Denk hierbij aan modules als zorg, sport, horeca, informatica, stage en science. Deze modules worden as dinsdag gekozen en starten op dinsdag 16 september. De tijd voor het beroepsgerichte onderwijs wordt in havo 5 gebruikt voor oriëntatie op het vervolgonderwijs en het profielwerkstuk.

Voor de inschrijving van het onderwijs op de dinsdag maken we gebruik van de site dedinsdag.nl. Wekelijks schrijven de leerlingen in voor de keuzewerktijd en drie keer per jaar kiezen de leerlingen een beroepsgerichte module. 

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1, 5 en 3/De Villa) en 088-850 83 83 (Ichthus 4).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.