Landstede Groep

Kwaliteit & schoolprestatie

Wij vinden goede resultaten belangrijk. We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen, meten de kwaliteit van het onderwijs en vragen ouders en leerlingen regelmatig of het werk goed is gedaan. Leerlingen leveren via enquêtes ook een directe bijdrage aan de evaluatie van docenten bij functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

Leerlingen zijn op school om te slagen. Lerend en werkend, ontdekken ze wat ze kunnen. Docenten stellen daarbij doelen en begeleiden de leerlingen. De school wil bereiken dat alle leerlingen een diploma halen en in hun schoolloopbaan geen vertraging oplopen.

Onze resultaten

  • De leerlingen van het Ichthus College bereiken zonder vertraging in twee jaar een vervolgtraject dat mag worden verwacht.
  • Zittenblijven komt in de leerjaren 1 en 2 alleen voor in bijzondere gevallen (zoals langdurige ziekte).
  • Ongeveer 80% van de leerlingen zit in klas 3 op of boven het advies van de basisschool.
  • De doorstroom van klas 3 naar het examen is op onze school bij de meeste opleidingen bovengemiddeld.
  • De slagingspercentages van onze school liggen al enige jaren boven de landelijke cijfers.
  • De behaalde examencijfers liggen in het algemeen op het landelijk gemiddelde.

Onze lessentabellen
Om inzichtelijk te maken welke lessen er per leerjaar en niveau worden aangeboden door het Ichthus zijn hieronder alle lessentabellen te vinden.

Lessentabel praktijkonderwijs
Lessentabel vmbo-bbl
Lessentabel vmbo-kbl
Lessentabel vmbo-tl
Lessentabel havo
Lessentabel atheneum
Lessentabel gymnasium

Twee criteria
Het rendement van ons onderwijs wordt gemeten aan de hand van twee criteria:
1. Doorstroom: hoeveel leerlingen bereiken zonder vertraging het diploma.
2. Examen: hoeveel leerlingen slagen.

Inspectieresultaten

De Inspectie van het Onderwijs controleert jaarlijks de kwaliteit van het onderwijs op het Ichthus College. Klik hier voor de actuele resultaten op de website van de inspectie.

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl