Landstede Groep

Onze visie op leren

Het Ichthus College is een scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. We bieden goed onderwijs in een inspirerend klimaat. Wij willen je voorbereiden op een vervolgopleiding of op de arbeidsmarkt. Maar we kijken breder. We vinden het net zo belangrijk je vaardigheden en talenten te ontwikkelen, zodat je straks kritisch en zelfstandig in de maatschappij staat en verantwoordelijkheid neemt voor jezelf en anderen.

Onderwijs met oog voor je persoonlijke ontwikkeling

Expressievakken vinden we net zo belangrijk als de talen en exacte vakken. Ook je persoonlijke ontwikkeling krijgt veel aandacht. Daarom besteden we ruim aandacht aan het leren samenwerken, plannen en presenteren.

Onze visie op leren

Het leren organiseren wij vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Je leert het beste door zelf actief met de informatie aan de slag te gaan. Daarom kiezen we vaak voor projecten, een discussie of het uitvoeren van een onderzoek. We noemen dit autonomie.
  • Leren wordt effectiever als je het samen doet. Daarom stimuleren we dat je veel samenwerkt met je docenten, je medeleerlingen en soms zelfs met mensen van buiten de school.
  • Wij leggen in onze school niet de nadruk op wat je nog niet onder de knie hebt, maar op wat je wél weet en kunt. Oftewel: je vaardigheden. We zijn een vertrouwde leeromgeving waarin je je zeker voelt over je vaardigheden en ze verder kunt verbeteren.

Binnen deze uitgangspunten past onze keuze voor het clusteren van vakken in leergebieden, voor kleinschalig onderwijs en voor digitaal onderwijs.

7 simpele regels

Een school is een leefgemeenschap van mensen. Voor elke gemeenschap geldt dat er regels zijn waaraan iedereen zich moet houden. Wij hebben onze regels verwoord in zeven waarden. Kort, krachtig, duidelijk en niet te moeilijk:

  • Jij bent de moeite waard, ik ook.
  • Ik heb respect voor je.
  • Ik doe wat ik beloof.
  • Ik ben open en duidelijk.
  • Ik houd me aan mijn afspraak, jij ook.
  • Ik houd mijn omgeving schoon.
  • Ik kom op tijd.

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1, 5 en 3/De Villa) en 088-850 83 83 (Ichthus 4).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.