Landstede Groep

Overgangsregels 2021-2022

Elk jaar kijken we of uw kind voldoet aan de overgangsregeling. Het kan zijn dat uw kind direct wordt bevorderd naar het volgende leerjaar, of wordt besproken. Hierna vindt u een algemene uitleg over de cijfers en de overgangsnormen per leerroute.

Effect van COVID-19 op de overgangsprocedure
In de afgelopen twee jaar hebben we gedurende het jaar de overgangsprocedure aan moeten passen, omdat de impact van COVID-19 daar aanleiding toe gaf. Op dit moment houden we vast aan de reguliere overgangsprocedure die u hieronder kunt vinden. Mocht de procedure worden aangepast, dan zal u daarover tijdig worden bericht en de informatie op deze plek worden aangepast.

Alle niveaus en leerjaren


Voldoet je aan de criteria voor overgang (zie hieronder), dan word je door de docentenvergadering automatisch bevorderd.
Voldoe je niet aan een van de gestelde criteria, dan word je besproken. In dat geval beslist de docentenvergadering waar de leerling geplaatst wordt. De docentenvergadering beslist of je afstroomt, doorstroomt of blijft zitten.
Je hebt geen recht op doubleren (blijven zitten). Doubleren mag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, waarover de docentenvergadering beslist. Bij deze beslissing wordt ook gelet op vaardigheden als motivatie, inzicht, concentratie en zelfstandigheid.

Criteria voor overgang  Vakroute (vmbo-bb/kb): klas 1 en 2

 • Een gemiddelde van 6,5 of hoger over alle vakken.
 • Een maximum van 1,5 berekende onvoldoende (een berekende onvoldoende is het totaal van alle tienden onder de 6,0).
 • Alle vakken/handelingsdelen die beoordeeld worden met een o/v/g zijn minimaal voldoende afgerond.

Criteria voor overgang mavo (vmbo-tl) / havo / academische route (vwo): klas 1 en 2

 • Een gemiddelde van 6,5 of hoger over alle vakken. Bij deze berekening tellen de gemiddelden van de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde twee keer mee.
 • Een maximum van 1,5 berekende onvoldoende (een berekende onvoldoende is het totaal van alle tienden onder de 6,0).
 •  Alle vakken/handelingsdelen die beoordeeld worden met een o/v/g zijn minimaal voldoende afgerond.

Vakroute (vmbo-bb/kb): klas 3

 • Het gemiddelde cijfer voor de vakken van het CE/CSPE is ten minste een voldoende. Dat is onafgerond een 5,5.
 • Voor het vak Nederlands is het eindcijfer vijf of hoger.
 • De rekentoets is afgelegd.
 • Alle eindcijfers zijn een 6 of hoger, of één eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers een 6 of hoger, of:
 • één eindcijfer is een 4 en de overige eindcijfers een 6 of hoger, waarvan ten minste een eindcijfer een 7 of hoger is, of:
 • voor twee vakken is een eindcijfer 5 gehaald en voor de overige eindcijfers een 6 of hoger, waarvan ten minste een eindcijfer een 7 of hoger is en geen eindcijfer lager is dan een 4.
 • Alle vakken/handelingsdelen/stages die beoordeeld worden met een o/v/g zijn minimaal voldoende afgerond.
 • Je moet een LOB-dossier hebben samengesteld.

Mavo (vmbo-tl): klas 3

 • Een maximum van 2,0 berekende onvoldoende (een berekende onvoldoende is het totaal van alle tienden onder de 6,0).
 • Een minimaal gemiddelde van 6,5.
 • Minimaal een 5 voor het vak Nederlands.
 • Alle vakken/handelingsdelen/stages die beoordeeld worden met een o/v/g zijn minimaal voldoende afgerond.

Havo: klas 3 / 4

Academische route (vwo): klas 3 / 4 / 5

 • Een maximum van 2,0 berekende onvoldoende (een berekende onvoldoende is het totaal van alle tienden onder de 6,0).
 • Een minimaal gemiddelde van 6,5.
 • Maximaal één afgeronde 5 voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
 • Alle vakken/handelingsdelen/stages die beoordeeld worden met een o/v/g zijn minimaal voldoende afgerond.

Van mavo 4 naar havo 4
Op het Ichthus College kun je na het behalen van je vmbo-tl-diploma doorstromen naar havo 4.
Dit is mogelijk wanneer je een vmbo-tl-diploma hebt behaald en een extra (7e) algemeen vormend vak hebt afgesloten met een voldoende.

Wanneer je niet aan deze voorwaarde voldoet, dan wordt de docentenvergadering om advies gevraagd. Bij een positief advies, wordt je toegelaten op de havo.

Van havo 5 naar vwo 5
Op het Ichthus College kun je na het behalen van je havodiploma doorstromen naar vwo 5.

Dit is mogelijk wanneer je een havodiploma hebt gehaald en de vakken waarin je examen hebt gedaan, aansluiten bij het profiel dat je voor 5 vwo kiest.

Je krijgt een intakegesprek met de decaan. Je motivatie is namelijk bepalend voor het slagen op het VWO. Op basis van deze intake kun je het advies krijgen om een andere route te volgen.

Als er een vak ingehaald moet worden, kan de school je verplichten om in de zomervakantie daaraan te werken.

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.