Landstede Groep

Samenwerking Ichthus College en IRIS

Stichting voor christelijk onderwijs IRIS en het Ichthus College Kampen hebben de handen ineengeslagen om de doorstroom van het basisonderwijs naar de brugklas te verbeteren. Een van de uitkomsten is de start van het project ‘de Overbrugging’. Doel is om de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs makkelijker en effectiever te maken. Met als resultaat een gelukkige leerling op de juiste plek.

PS: de nieuwe website van ‘de Overbrugging’ is per 27 oktober 2021 gelanceerd. 

Een van de eerste uitingen was een digitale Meet ‘n Greet, door Ichthus College Kampen en basisschool de Groenling georganiseerd.

IRIS en Ichthus College Kampen bieden onderwijs aan op basis van de christelijke identiteit. Het Ichthus College Kampen biedt praktijkonderwijs, mavo, havo en vwo, alle locaties zijn gekoppeld aan het project. IRIS telt 14 scholen in de gemeente Kampen.

De leerling

Frank IJzerman, leerkracht van groep 8 van de Groenling vertelt: 'Voor bijna alle leerlingen van groep 8 is het spannend om naar de brugklas te gaan. Vragen als: ' Hoe gaat de week er dan uit zien? En waarom moet ik van lokaal wisselen? Hoeveel docenten krijg ik? Bij wie kom ik in de klas? ' spelen een grote rol. We bereiden de leerlingen zo goed mogelijk voor op de overstap, door bijvoorbeeld in groep 7 al met een agenda te werken en het huiswerk en andere activiteiten in te plannen. Samen met het Ichthus College willen we het verschil maken voor onze leerlingen. En niet alleen door de warmte overdracht, ook door bijvoorbeeld inzicht te geven in de totale huiswerkbelasting per week van een leerling. '

De vier onderdelen van het project

Met ‘de Overbrugging’ sluiten de organisaties aan bij de landelijke ontwikkeling van 10-14 scholen, die ook een vloeiende overgang naar het voortgezet onderwijs willen bevorderen. Als het project ‘de Overbrugging’ succesvol is, wordt het ook bij andere onderwijsstichtingen in de regio ingevoerd. De vier pijlers van het project zijn:

  1. Exclusieve vaardigheden; wat heeft de leerling nodig om te leren leren?
  2. Adviseren en warme overdracht.
  3. Taal- en leesonderwijs.
  4. Het wegwijs maken van de leerling.

Ga hier naar de website van de Overbrugging

 

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.