Landstede Groep

Samenwerking Ichthus College en IRIS

Om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs te versoepelen, gaan het Ichthus College en IRIS, vereniging voor christelijk onderwijs in Kampen, intensiever samenwerken. Bedoeling is het creëren van een doorlopende, vloeiende leerlijn voor kinderen van 10 tot 14 jaar.

IRIS en het Ichthus College werken al langer samen rond het thema ‘De leerling is gekend’. Zo kunnen groep 8-leerlingen elke vrijdag lessen techniek, maatschappij en cultuur en sport in het voortgezet onderwijs volgen. Docenten en leerkrachten gaan bij elkaar op bezoek. Leerkrachten van groep 8 volgen de ontwikkelingen van hun leerlingen in leerjaar 1, en de leerlingen met ondersteuningsbehoeften worden goed begeleid bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

“Maar we willen meer doen om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen”, zeggen rector Germien Kamphorst van het Ichthus College en voorzitter Friso Kingma van het College van Bestuur van IRIS.

Wereldburgerschap
De gezamenlijke basis ligt er. Beide organisaties werken vanuit een christelijke levensvisie aan wereldburgerschap. “Daarbij gaat het om vertrouwen op God, jezelf en je naaste”, legt Friso uit. “En om verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en anderen. Ook een onderzoekende houding en een positieve bijdrage willen leveren aan de samenleving, zijn belangrijke principes waaraan dagelijks gewerkt wordt op onze scholen.”

Germien legt uit wat de wens is. “Leerlingen van IRIS komen bij ons binnen met allerlei competenties en vaardigheden. Wat zou het mooi zijn als wij daarop door kunnen gaan, zodat we ze optimaal de gelegenheid kunnen geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en ze goed voor te bereiden op hun toekomst.”

“Daarvoor is het nodig dat de leerlingen worden gekend, dat wij in het voortgezet onderwijs de kennis over de kinderen kunnen gebruiken die in het basisonderwijs in acht jaar tijd is opgebouwd. Dat betekent dat zowel het basis- als het voortgezet onderwijs gezamenlijk de leerling van hun 10e tot hun 14e jaar kent en volgt.”

Snaar geraakt
Rector Germien: “Er zijn al mooie ideeën en contacten ontstaan tussen leerkrachten en docenten en dat is goed, want we kunnen zoveel van elkaar leren, in het belang van het kind.”

Friso beaamt: “Er ligt nu een hele goede basis. Een punt dat besproken is, is het starten van het uitwisselingsprincipe: letterlijk bij elkaar op bezoek. We hadden bestuurlijk wel allemaal ideeën, maar het is fantastisch om te ontdekken dat die ook opgepakt worden.”

 

 

 

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl