Landstede Groep

Tweejarige brugklasperiode

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen behoorlijk wennen. De brugklas duurt bij ons daarom twee jaar. Je zit die jaren in een vaste groep, je mentor blijft dezelfde en dat geldt ook zoveel mogelijk voor de docenten. Binnen de klas kun je werken op je eigen niveau. Natuurlijk kun je altijd overstappen naar een andere leerroute.

Wie zich later goed wil kunnen redden in de maatschappij, moet van veel zaken iets weten, maar ook veel vaardigheden ontwikkelen. Een brede ontwikkeling in de onderbouw vinden we dan ook belangrijk.

Naast vreemde talen en exacte vakken zijn algemene vorming en expressievakken onderdeel van het lesprogramma. Vakoverstijgend onderwijs stimuleren we in projecten en leergebieden (zie verder). Ook besteden we aandacht aan het leren samenwerken, plannen en presenteren. De leerlingen volgen hun lessen en begeleiding in instructielokalen en begeleidingsruimtes. In de onderbouw proberen we het aantal docenten voor een groep te beperken.Leren in leergebieden
Vakken die onderling veel raakvlakken hebben, zijn in klas 1 en 2 geclusterd in leergebieden. Binnen zo’n leergebied werken we vaak aan een zelfde thema of doen we een project. Dit zorgt ervoor dat de ‘droge’ lesstof van de afzonderlijke vakken begint te leven. De docenten brengen zoveel mogelijk samenhang aan tussen de vakken.

De leergebieden:
• Mens & Maatschappij (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Godsdienst, Economie)
• Mens & Techniek (Natuurkunde, Scheikunde, Techniek)
• Kunstvak beeldend (Tekenen, Handvaardigheid)
• Mens & Natuur (Biologie, Verzorging)
Alleen in de Vhbo-route: Mens & Beroep
Alleen in de Vakroute: Talent in Zicht (beroepsgerichte modules)

Talentontwikkeling
Omdat talentontwikkeling centraal staat in ons onderwijs willen we willen het hoogst haalbare uit leerlingen halen. Binnen de klas kun je werken op je eigen niveau. Natuurlijk kun je altijd overstappen naar een andere leerroute en is het ook mogelijk een vak op een hoger niveau te volgen.

Verkeerseducatie
In de onderbouw is verkeerseducatie ook een vast onderdeel van het lesprogramma. Dit is in een afspraak met de Gemeente Kampen vastgelegd. Zo kunnen we werken aan meer veiligheid voor deze groep leerlingen, zowel binnen als buiten de school.

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl