Landstede Groep

De gezonde school

Het Ichthus College wil een gezonde school zijn. Om dit doel te realiseren, werken we samen met verschillende partijen en informeren we leerlingen over de gevaren van een ongezonde leefstijl.

Project Gezonde school en genotmiddelen
Wij werken samen met de gemeente en de GGD in het project Gezonde school en genotmiddelen. Hiermee willen we leerlingen bewust maken van de gevolgen van het gebruik van alcohol, tabak, drugs én de gevolgen van gokverslaving. De voorlichting hierover is onderdeel van de vakken Biologie, Verzorging en Maatschappijleer. Verder stimuleren we het gebruiken van caloriearme producten en krijgen leerlingen extra bewegingsonderwijs.

Roken, energy-drinks, alcohol en drugs
Roken is zowel in de school als op het schoolterrein niet toegestaan. Ook het gebruik en het bezit van energy-drinks, alcohol en drugs is verboden op onze school.

De Gezonde Schoolkantine op het VIA
Binnen de Vakroute van het Ichthus College, locatie VIA,  vinden we het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten vooral gezondere keuzes biedt. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

We werken op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum. Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes. De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  • Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
  • Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
  • Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes .De school, en dus ook de kantine, stimuleert water drinken. In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt voor leerlingen.

Onze ambitie
Onze ambitie is een gouden kantine. Daarvoor moet het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten voor minimaal 80% bestaan uit betere keuzes. We bieden groente en fruit aan. De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken.

Structureel beleid
Samen met onze cateraar brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan.

Ichtus College Kampen jls1 053.jpg

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl