Landstede Groep

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staat wat de rechten en plichten zijn van de leerlingen van het Ichthus College in Kampen. Het leerlingenstatuut werkt op drie manieren: Het voorkomt problemen Het lost problemen op Het zorgt voor gelijke rechten en plichten van iedereen Het leerlingenstatuut geldt in en om het schoolgebouw en de terreinen, zowel voor als na schooltijd én bij alle buitenschoolse activiteiten.

Het leerlingenstatuut is opgesteld samen met de leerlingenraad. Daarna is het vastgesteld in de deelmedezeggenschapsraad. Het leerlingenstatuut is steeds twee jaar geldig. Daarna wordt het opnieuw besproken in en met de leerlingenraad en opnieuw vastgesteld door de DMR voor twee jaar. Het leerlingenstatuut wordt op de website gepubliceerd.

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1A,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.