Landstede Groep

Meldcode huiselijk geweld

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe Landstede VO, en dus ook Ichthus College Kampen, omgaat met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Landstede VO meldcode is hier te vinden.

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl