Landstede Groep

Social media protocol

Het gebruik van Social Media heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen en is nog altijd groeiende. We "facebooken", twitteren en kijken filmpjes op YouTube. Traditionele media zoals krant, radio en TV maken steeds vaker plaats voor Social Media.

Het blijkt steeds lastiger om te overzien wat er over leerlingen en onze school en haar medewerkers wordt gezegd en geschreven. Social Media kan zeker de reputatie van leerlingen, docenten en de school beïnvloeden, zowel positief als negatief. Het is dus belangrijk om te volgen wat er via Social Media wordt gezegd. Tegelijkertijd worden leerlingen en de school gestimuleerd vooral mee te doen aan sociale netwerken en deel te nemen aan gesprekken op bijvoorbeeld Twitter en Facebook.

Richtlijnen
Daarom hebben we richtlijnen voor het gebruik van Social Media opgesteld. Met deze ‘gebruikscode’ willen we leerlingen, ouders en docenten handvatten aanreiken hoe correct en verstandig om te gaan met Social Media. Dit wordt weergeven in een Social Media Protocol waarin we de inzet van Social Media in ons onderwijs beschrijven.

Nationaal Keurmerk Mediawijsheid
Het Ichthus College is gecertificeerd volgens het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid. Een mediacoach zet op onze school de verbetering van mediawijsheid bij jeugd, ouders en professionele opvoeders op de agenda. Het Ichthus College erkent hiermee het belang van mediawijsheid.

 keurmerk klein.png

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl