Landstede Groep

Visie en identiteit

Het Ichthus college is een christelijke school, waar iedereen welkom is. De bijbel is voor ons belangrijk. Ieder mens zien we als schepsel van God, met zijn eigen gaven en bekwaamheden. We zijn er voor elk christelijk geloof, van protestants tot rooms-katholiek, en van behoudend tot progressief christelijk. Ook als je in een andere God gelooft of niet naar een kerk gaat, ben je welkom. Natuurlijk verwachten we dan wel dat je onze christelijke uitgangspunten en waarden respecteert.

Waar merk je aan dat we een christelijke school zijn?
Dat we een christelijke school zijn, merk je aan onze dagopeningen, vieringen, lessen en onze omgangsregels. Ook vinden we (voorbeeld)gedrag van medewerkers, docenten en (oudere) leerlingen erg belangrijk. Je merkt het ook aan de aandacht en zorg voor de individuele leerling. Pesten en faalangst worden met karakter aangepakt.

Vanuit christelijke inspiratie werken wij aan het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen en medewerkers. Als instelling willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor jouw ontwikkeling als mens.

Daarbij zijn deze waarden leidend voor wat we denken en wat we doen

  • Ieders talent ontwikkelen
  • Elkaar ontmoeten
  • Ieders eigenheid respecteren
  • Aandacht geven aan zingevingsvragen
  • Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander, de samenleving en de aarde

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl