Landstede Groep

Visie en identiteit

Het Ichthus College is een christelijke school, waar iedereen welkom is. We zijn er voor elk christelijk geloof, van protestants tot rooms-katholiek, en van behoudend tot progressief-christelijk. Ook als je in een andere God gelooft of niet naar een kerk gaat, ben je welkom. Natuurlijk verwachten we dan wel dat je onze christelijke uitgangspunten en waarden respecteert.

 

Waaraan merk je dat we een christelijke school zijn?

De bijbel is voor ons belangrijk. En ieder mens zien we als schepsel van God, met zijn eigen gaven en bekwaamheden. Je merkt het aan onze dagopeningen, vieringen, lessen en onze omgangsregels. Ook vinden we (voorbeeld) gedrag van medewerkers, docenten en (oudere) leerlingen erg belangrijk. Je merkt het ook aan de aandacht en zorg voor jou als leerling.

Vanuit christelijke inspiratie werken wij aan het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen en medewerkers. Als instelling willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor jouw ontwikkeling als mens.

Deze waarden zijn leidend voor wat we denken en wat we doen:

  • We willen ontwikkelen.
  • We zoeken de ontmoeting.
  • We werken aan brede persoonsvorming.
  • We verleggen grenzen.
  • We zijn betrokken.

Meer weten over de vijf waarden? Kijk hier.

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.