Landstede Groep

Veelgestelde vragen

Locatie Jan Ligthartstraat

1. Zijn er alleen maar combi-klassen en geen gewone havo-klassen?

Nee, we hebben in de onderbouw mavo, mavo/Havo, Havo/VWO en VWO (atheneum/gymnasium) klassen. Voor de elke leerling wordt samen met de basisschool gekeken in welke klas de leerling het best geplaatst kan worden. Dit geldt in het bijzonder voor de leerlingen met een havo-advies. Met de basisschool bepalen we of de leerling het beste in een TL/H of een H/V klas plaats kan nemen.

2. Worden beide gebouwen aan de Jan Ligthartstraat vervangen door nieuwbouw? En komt alles dan in één gebouw?

Ja, beide gebouwen worden vervangen door (ver)nieuwbouw?

3. Hoelang krijgen we les in de tijdelijke huisvesting?

Het is altijd spannend hoe het gaat met de bouw, maar als je kiest voor het Ichthus College dan ga je in de bovenbouw zeker met het nieuwe gebouw kennis maken. De kwaliteit van de tijdelijke huisvesting voldoet aan alle richtlijnen en we gaan er vanuit dat we daar de komende jaren ons tijdelijke ‘thuis’ van kunnen maken.

4. Doen jullie ook aan badminton?

Deze sport komt zeker langs in de gymlessen. We hebben ook collega's die deze sport zelf beoefenen!

5. Krijg je ook Spaans of Portugees?

Nee, die talen geven wij niet.

6. Kan je nog een afspraak maken voor een rondleiding?

Ja dat kan zeker. Meld je vooral aan via onze website!

7. Als ik havo/vwo advies heb, kan ik dan vwo kiezen?

Met een HV-advies kom je in de HV-klas. Na twee jaar kijken wij samen (jij, thuis en school) wat de beste plek is: Havo 3 of Vwo 3. Daar krijg je dan twee jaar de tijd voor, om te laten zien wat je kan en wilt. We geven les op twee niveaus zodat iedereen wordt uitgedaagd op het niveau dat bij hem of haar past.

8. Kunnen jullie al inschatten hoeveel klassen er komen aankomend studie jaar? Met andere woorden: wordt de onderbouw geclusterd in één gebouw?

Nee, dat kunnen wij nog niet inschatten. Dat hangt namelijk af van het aantal aanmeldingen. De afgelopen jaren hebben we gemiddeld 8 eerste klassen. De onderbouw zit ook niet in één gebouw. Vakken, zoals drama, muziek en sciënce, worden niet in de tijdelijke huisvesting gegeven, maar juist in de praktijklokalen die we daarvoor in het gebouw aan de Jan Ligtharstraat 5 hebben. De overige vakken worden wel in de tijdelijke huisvesting gegeven.

9. Geven jullie ook Japans of Chinees?

Nee, die talen geven wij niet.

10. Krijgen de eerstejaars les op beide locaties? Dus in de tijdelijke huisvesting en in het huidige gebouw?

Ja, dat heb je helemaal goed!

11. Hoe zit het met Cambridge Engels als je in de vwo klas zit? Volg je dat vanaf klas 1? Is dat een extra uurtje? Of komt dat op de dinsdagmiddag?

Dat kan je al vanaf klas 1 volgen, waarschijnlijk op een lesuur naast de reguliere lessen.

12. Is er sowieso een havo/vwo klas?

Ja, er is sowieso een klas van alle types: mavo, mavo/havo, havo/vwo en VWO.

Locatie VIA:

1. Ik zie in het filmpje de knuffelstip. Wat is dat?

Dat is een grapje van de docenten BWI. Leerlingen, die steeds aan elkaar zitten, mogen hier één minuut lang met elkaar knuffelen, terwijl de rest van de klas even toekijkt.

2. Is er binnen het VIA ook een dakpanklas, net als op tl/havo/vwo?

Bij de vakroute zijn ook dakpanklassen; deze zijn er naast de gewone niveaugroepen. Leerlingen kunnen daarnaast opstromen (alle vakken op een hoger niveau gaan doen) of één(/enkele) vak(ken) op een hoger niveau volgen. Zo stemmen we het onderwijs af op wat de leerling nodig heeft.Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1A,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.