Landstede Groep

Communicatie

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind, zijn er bijvoorbeeld rapportgesprekken en ouderspreekavonden. Daarnaast kunt u ouderavonden rond bepaalde thema’s bijwonen. Via onze digitale nieuwsbrief krijgt u informatie over andere interessante ontwikkelingen.

Ouder en kind-gesprekken

De resultaten van uw kind kunt u op de voet volgen via het leerlingvolgsysteem Magister. Daarnaast krijgen leerlingen drie keer per jaar een cijferoverzicht. Binnen het praktijkonderwijs (Praktijkroute) is dat twee keer per jaar. Ook verstrekken we In klas 1 en 2 twee keer per jaar een vaardighedenrapport. Natuurlijk staat het u vrij om contact op te nemen met de mentor en de docenten over de studieresultaten.

Ouderavonden

Sommige onderwerpen vragen om meer uitleg. Dit geldt bijvoorbeeld voor de opzet van de begeleiding op het Ichthus College, ons ondersteuningsaanbod, de richtingkeuze en de samenstelling van vakkenpakketten. Deze thema’s bespreken we dan ook op speciale ouderavonden.

Nieuwsbrief

Elke locatie van het Ichthus College verspreidt elke week (Ichthus 4 doet dit maandelijks) een digitale nieuwsbrief voor ouders. Met nieuws over de activiteiten op school en achtergrondinformatie over bijzondere ontwikkelingen. Deze nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd.

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1A,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.