Landstede Groep

Klachtenbehandeling

We proberen ze te voorkomen, maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er klachten zijn. Deze proberen we uiteraard onderling en binnen onze school op te lossen. Bij de klachtafhandeling hebben we de volgende uitgangspunten:

  • Een klacht gaat over het gedrag of een beslissing van de aangeklaagde en moet binnen een jaar, nadat het feit zich heeft voorgedaan, worden ingediend.
  • De klacht gaat over schoolaangelegenheden, bijvoorbeeld over de begeleiding van leerlingen, toepassen van strafmaatregelen, inrichting van de schoolorganisatie, beoordeling van leerlingen.

Als er een klacht is, is de mentor het eerste aanspreekpunt. Eerst wordt geprobeerd om samen met de betrokkene(n) een oplossing voor het probleem te vinden. Als dat niet lukt, kan er een klacht ingediend worden bij het eigen klachtenmeldpunt via: klachten@ichthuskampen.nl.

Wil je een klacht via Landstede Groep indienen? Neem dan contact op met jouw eigen klachtenmeldpunt via: klachtenmeldpuntichthuskampen@landstede.nl.

Klachtenprotocol 
Onze school is kleinschalig ingedeeld en lokaal verankerd. Maar we zijn ook onderdeel van Landstede Groep. Daarom volgen we het klachtenprotocol van Landstede Groep. Als er intern niet tot een goede oplossing gekomen kan worden, kan er een klacht worden ingediend bij een commissie buiten Landstede Groep. 

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl