Landstede Groep

Klachtenprotocol

Wij gaan zorgvuldig om met onze leerlingen en we willen klachten zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het voorkomen dat een leerling of ouder/verzorger het ergens niet mee eens is of vindt dat er iets niet goed gaat. Daarvoor hebben we een klachtenprotocol.

Bij de afhandeling van een klacht hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Een klacht gaat over het gedrag of een beslissing van de aangeklaagde en moet binnen een jaar nadat het feit zich heeft voorgedaan, worden ingediend.
  • De klacht gaat over schoolaangelegenheden, bijvoorbeeld over de begeleiding van leerlingen, het toepassen van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie of de beoordeling van leerlingen.

Mentor en klachtenmeldpunt

Heeft u een klacht? Dan is de mentor het eerste aanspreekpunt. Eerst proberen we om samen met u een oplossing voor het probleem te vinden. Als dat niet lukt, kunt u uw klacht doorgeven aan het klachtenmeldpunt van het Ichthus College. Dit kan hier.

Klachtenprotocol Landstede Groep

Leidt dit ook niet tot een goede oplossing, geef dan uw klacht door aan een commissie buiten Landstede Groep. Dit kan hier. Waarom Landstede Groep? Het Ichthus College is onderdeel van Landstede Groep en daarom volgen we het klachtenprotocol van de Landstede Groep.

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1, 5) en 088-850 83 83 (Ichthus 4).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.