Landstede Groep

Leermiddelen en laptop

Scholen voor voortgezet onderwijs krijgen van de overheid geld voor leerboeken, werkboeken en digitaal leermateriaal. Wij kunnen deze middelen dus gratis aan onze leerlingen aanbieden. Aan een eigen laptop zijn wel kosten verbonden.

Boeken

Voor de boeken die wij ter beschikking stellen, gelden de volgende voorwaarden:

  • De schoolboeken zijn grotendeels gratis, maar u dient deze wel hier te bestellen. U maakt op deze site een persoonlijk account aan. Ook ontvangt u van ons een schoolcode zodat u voor de juiste opleiding/route de schoolboeken kunt bestellen. De schoolcode is op te vragen bij de administratie. Uw kind krijgt de boeken thuisgestuurd. Aan het bestellen van één set schoolboeken zijn geen kosten verbonden.
  • Uw kind is verantwoordelijk voor de goede staat van de boeken, ziet toe op zorgvuldige behandeling, wat ook betekent dat hij of zij de boeken moet kaften. Ook verplicht uw kind zich tot betaling van eventuele schade, indien de schoolleiding die vaststelt.
  • Uw kind controleert zelf de boeken op gebreken of onvolkomenheden. Tot twee weken na de zomervakantie kan uw kind een boek omruilen, mits het boek op voorraad is. Uw kind draagt zorg voor het inleveren van de boeken op de tijden die de schoolleiding heeft vastgesteld.

Een laptop

Op onze school komen vrijwel alle leerlingen met een laptop. De laptop wordt ingezet ter ondersteuning en verrijking van de lessen. Op onze school is een snel draadloos netwerk, zodat de leerlingen (les)materiaal kunnen opzoeken, thuis en in tussenuren verder kunnen werken waar ze zijn gebleven. Het is belangrijk dat de laptop stevig is, een goede batterijduur heeft en in de schooltas past. Kijk hier voor ons advies over de specificaties. Voor de laptop en voor computers zijn er tegemoetkomingen in de kosten. Kijk hier voor meer informatie.

Overige middelen

Uw kind zorgt zelf voor de overige leermiddelen die hij of zij thuis en op school gebruikt, zoals een agenda, een rekenmachine, een headset, schriften, pennen, sportkleding en woordenboeken.

Software

De school zorgt voor alle schoolsoftware die nodig is voor de diverse vakken. Alle leerlingen van het Ichthus College hebben toegang tot het volledige Microsoft365-pakket (Office) inclusief een eigen OneDrive. Tijdens de ICT-lessen in klas 1 legt de docent uit hoe dit werkt. Uiteraard kunnen ook oudere leerlingen altijd terecht bij de Servicedesks op onze locaties voor informatie over een (her)installatie van het Microsoft365-pakket op hun laptops.

 

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1A,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.