Landstede Groep

Medezeggenschap op het Ichthus

Het Ichthus College Kampen is samen met het Ichthus College Dronten de stichting Ichthus College. De stichting Ichthus College is onderdeel van de Landstede groep.

Binnen de stichting hebben we medezeggenschapsraden. De medezeggenschap beslist mee over het beleid op school.

De stichting Ichthus heeft de medezeggenschap op de volgende manier georganiseerd: het CvB (College van Bestuur) van Landstede is de gesprekspartner van de GMR ( Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad);  de locatie directie is de gesprekspartner van de MR PRO (Medezeggenschapsraad Praktijkonderwijs) en de DMR (Deel Medezeggenschapsraad) Dronten en Kampen.

 

 

 

 


De medezeggenschap bestaat uit ouders, leerlingen en medewerkers. De medezeggenschap mag alle aangelegenheden van de school met de directie bespreken en heeft advies- of instemmingsrecht bij beleidsvoorstellen van de schoolleiding en het bestuur. Ook praat de medezeggenschap mee bij belangrijke beslissingen. De medezeggenschap kan ook zelf met voorstellen komen.

Het gaat bij MR-werk maar om één ding: het goed reilen en zeilen van de school.

In het schooljaar 2022 / 2023 bestaan de GMR, MR PRO en de DMR Kampen uit de volgende mensen:            

GMR

personeel

leerlingen

ouders

Aafke van den Belt

voorzitter aavandenbelt@ichthusdronten.nl

Dronten, Jupiterweg

Finn Berends

Kampen, Campus

Anton Cornelissen

Dronten

 

Aukje Vogelzang

secretaris avogelzang@ichthuskampen.nl

Kampen, Campus

Nyne de Groot

Kampen, Campus

Marloes Kroon

Dronten

Joris Bakhuis

Dronten Jupiterweg

Abby Keijdener

Dronten, Jupiterweg

vacature

Kampen (2)

Amanda van den Bergh

Kampen VIA

Gijs van Weelde

Dronten, Jupiterweg

vacature

PRO

Gerben de Groot

Kampen PRO

vacature

PRO

vacature

Heleen Netjes

Kampen, Campus

 

vacature

Rob Schilder

Dronten, Perron

 

 

Jacqueline Visscher

Kampen, Campus

 

 

Vacature Dronten

 

 

Vacature MR PRO (2)

 

 

 

DMR Kampen

personeel

leerlingen

ouders

Heleen Netjes – Campus

voorzitter hnetjes@ichthuskampen.nl

Finn Berends – Campus

Johan Bosma

Aukje Vogelzang

secretaris avogelzang@ichthuskampen.nl

Campus

Mirthe de Jong – Campus

Susanne Dekker

Amanda van den Bergh – VIA

Emma Schuur – Campus

Olga Eekhof

Frank van den Broek – VIA

Sil van ’t Veen – Campus

Jeroen Wezenberg

Inge Griffioen – Campus

 

 

Jacqueline Visscher – Campus

 

 

Cees Visser – VIA

 

 

Inge Margriet van der Weerd

Campus

 

 

 

MR PRO

personeel

leerlingen

ouders

Ilona Felix

secretaris Ifelix@ichthuskampen.nl

vacature

Yvonne ten Napel

Bertine Lodewijk

voorzitter blodweijk@ichthuskampen.nl

 

Nander Lankhorst

Rik van Wijngaarden

 

 

 

       

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1A,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.