Landstede Groep

Medezeggenschapsraad (MR)

Het Ichthus College Kampen heeft samen met het Ichthus College Dronten een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), verdeeld in deelraden (DMR). Daarnaast heeft het praktijkonderwijs (Praktijkroute) een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als medewerkers.

Wat doet de MR?
Een MR in het onderwijs is wat de naam al aangeeft: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR mag alle aangelegenheden van de school met de directie bespreken en heeft advies- of instemmingsrecht bij beleidsvoorstellen van de schoolleiding/het bestuur en bij belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld voorzieningen voor leerlingen en het vaststellen van het leerlingenstatuut. De MR kan ook zelf met voorstellen komen.

Het overleg tussen MR en schoolleiding/bestuur vindt plaats in openheid en met respect voor de verschillende verantwoordelijkheden. Eigenlijk gaat het bij MR-werk maar om één ding: het goed reilen en zeilen van de school.

Deskundige, enthousiaste leden
Een MR moet goed weten wat tot zijn taak behoort en wat niet. Informatie over wet- en regelgeving wat betreft medezeggenschap is noodzakelijk. Twee keer per jaar volgt de MR een aantal scholingsdagen om de deskundigheid te vergroten.

Werken in de MR is geen gemakkelijke taak en vraagt veel tijd. Desondanks worden vacatures redelijk snel ingevuld door enthousiaste MR-leden, die een goed ‘oor en oog’ willen zijn voor leerlingen, ouders en medewerkers.

Gemeenschappelijke MR Stichting Ichthus College Kampen en Dronten

Personeelsgeleding

Oudergeleding

 • dhr. M. Sjoers (Dronten)
 • mw. A. van Elburg-Dotinga (Kampen)

Leerlinggeleding

 • Vacature

Klik hier voor het jaarverslag 2020-2021 van de GMR Ichthus College Kampen en Dronten.


MR Stichting Ichthus College Kampen Praktijkonderwijs

mrprokampen@ichthuskampen.nl

Personeelsgeleding

Oudergeleding

 • Mw. T. van Klaarbergen
 • Vacature

Leerlinggeleding

 • Vacature


DMR (deelraad) Ichthus College Kampen

dmr@ichthuskampen.nl

Personeelsgeleding

 • Heleen Netjes, voorzitter (IC1)
 • Aukje Vogelzang, secretaris (IC1)
 • Erik van den Berg (IC4)
 • Frank van den Broek (IC4)
 • Inge Griffioen (IC4)
 • Cees Visscher (OOP)
 • Jacqueline Visscher (IC5)
 • Inge Margriet van der Weerd (IC5)

 

Oudergeleding

 • mw. S. Dekker
 • mw. A. van Elburg
 • mw. M. Rook
 • mw. C. Sagel 

Leerlinggeleding

 • Marijn Blankert

Klik hier voor het jaarverslag 2020-2021 van de DMR Ichthus College Kampen.

 

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.