Landstede Groep

Ouderbijdrage

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs, inclusief de boeken die de school aan u ter beschikking stelt. Toch zijn er een paar voorzieningen en activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die wij wel belangrijk vinden voor het onderwijs. Hiervoor vragen wij van u een financiële bijdrage.

Alle ouderbijdragen zijn vrijwillig, u kunt ervoor kiezen wel of geen gebruik te maken van de voorzieningen. De kosten van de vrijwillige ouderbijdrage zijn € 75,- per schooljaar. De toelating tot de school is hiervan niet afhankelijk.

De vrijwilligheid geldt echter niet voor:

  • Overige voorzieningen zoals schoolkampen, excursies en de activiteitenweek. U kunt zelf bepalen of u hiervan wel of geen gebruik wilt maken. De leerlingen voor wie we geen bijdrage ontvangen, krijgen een alternatief programma op school.
  • Sommige Talentclasses en Beroepsgerichte classes. Hiervoor vragen we een bijdrage in de onkosten die we maken voor de aanschaf van kleding, voorzieningen en/of materiaal.

Buitenlandse excursies

De kosten hiervan kunnen per leerjaar en schooljaar verschillen. Deze excursies zijn facultatief en dus niet verplicht. Zodra dit voor uw kind aan de orde is, ontvangt u hierover informatie.

Werkwijze

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een mail waarin u gevraagd wordt een vrijwillige ouderbijdrage te betalen voor de genoemde voorzieningen en activiteiten.

Voor het innen van de ouderbijdragen maken wij gebruik van Wiscollect. U ontvangt per mail een link naar uw online factuur, die u per iDeal kunt voldoen. U kunt via het systeem de factuur ook in termijnen betalen. Wij mailen u op het e-mailadres van de eerste ouder die op het inschrijfformulier van uw kind vermeld is.

Opbouw ouderbijdrage per leerjaar

Voor het overzicht ouderbijdrage per leerjaar en de opbouw van de specifieke schoolkosten klik HIER

 

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.