Landstede Groep

Oudergroep ouders van zorgleerlingen

Het Ichthus College heeft een oudergroep voor ouders van leerlingen die ondersteuning/begeleiding nodig hebben binnen het voortgezet onderwijs. Dit betreft voornamelijk leerlingen die vanwege een diagnose belemmerd worden in hun ontwikkeling. Denk aan leerlingen met (AD(H)D, Asperger of PDD-NOS.

De oudergroep komt een aantal keren per jaar bij elkaar en heeft vooral een klankbordfunctie: de avonden staan vooral in het teken van het uitwisselen van ervaringen, ideeën en tips. Ook kan de oudergroep een thema-avond organiseren waarvoor bijvoorbeeld een spreker/deskundige wordt uitgenodigd.

Hoe werkt het:

  • Ongeveer 6 weken na de start van het nieuwe schooljaar komt er een oproep in de nieuwsbrief over de oudergroep. Nieuwe ouders kunnen zich dan aanmelden.
  • De eerste bijeenkomst wordt georganiseerd door twee ‘ervaren ouders’ uit de oudergroep en een zorgcoördinator vanuit school. Nieuwe ouders worden bijgepraat en kunnen aangeven wat de wensen en verwachtingen zijn.
  • Daarna kan deze groep eventueel opgaan in de bestaande groep of als zelfstandige groep verder gaan.
  • Een keer per jaar kan de oudergroep een zorgcoördinator van school uitnodigen om bijvoorbeeld vragen te beantwoorden en ervaringen/wensen te inventariseren.

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1A,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.