Landstede Groep

Ouderraad (OR)

Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u meepraten over schoolzaken via de Ouderraad (OR). De OR is de schakel tussen ouders en school.

Wat doet de OR?

De OR behartigt de belangen van ouders en denkt mee over schoolzaken. De OR geeft feedback en adviseert de schoolleiding en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) onder andere over de kwaliteit van het onderwijs, de besteding van het geld, de identiteit van de school en onderwerpen die ouders inbrengen. Ook draagt de OR thema’s aan voor ouderavonden rond een speciaal thema, bijvoorbeeld alcohol-/drugsverslaving, veilig internetten en uitgaan kun je leren.

De OR vergadert tenminste vier keer per jaar met de schoolleiding. Voorzitter is mw. S. Dekker. Het secretariaat rouleert.

Meer weten?

U kunt een e-mail sturen naar ouderraad_ichthuskampen@outlook.com

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.