Landstede Groep

Overgangsregels 2020-2021

Elk jaar kijken we of uw kind voldoet aan de overgangsregeling. Het kan zijn dat uw kind direct wordt bevorderd naar het volgende leerjaar, of wordt besproken. Hierna vindt u een algemene uitleg over de cijfers en de overgangsnormen per leerroute.

We kennen op het Ichthus College drie perioden. Iedere periode wordt afgesloten met een cijferoverzicht in Magister. Deze cijferoverzichten bevatten per vak het gemiddelde cijfer wat behaald is gedurende deze periode. Op ieder cijferoverzicht wordt ook aangegeven wat het gemiddelde is van alle vakken samen. Ook staat op het cijferoverzicht per vak het niveau waarop uw kind onderwijs krijgt.

Naast de cijferoverzichten per periode, wordt ook het voortschrijdend gemiddelde weergegeven. Het voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van alle behaalde cijfers voor een vak. Aan het eind van het schooljaar bepaalt het voortschrijdend gemiddelde het overgangsbewijs van een leerling.

Alle leerroutes: klas 1 en 2

Voldoet je aan de criteria voor overgang (zie verder), dan word je door de docentenvergadering automatisch bevorderd.

Voldoe je niet aan een van de gestelde criteria, dan word je besproken. In dat geval beslist de docentenvergadering waar de leerling geplaatst wordt. De docentenvergadering beslist of je afstroomt, doorstroomt of blijft zitten.

Je hebt geen recht op doubleren. Doubleren (blijven zitten) mag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, waarover de docentenvergadering beslist. Bij deze beslissing wordt ook gelet op vaardigheden als motivatie, inzicht, concentratie en zelfstandigheid.

Criteria voor overgang: Vakroute (klas 1 en 2)

 • Een gemiddelde van 6,5 of hoger over alle vakken.
 • Een maximum van 1,5 berekende onvoldoende (een berekende onvoldoende is het totaal van alle tienden onder de 6,0).
 • Alle vakken/handelingsdelen die beoordeeld worden met een o/v/g zijn minimaal voldoende afgerond.

Criteria voor overgang: Vhbo- en Academische route (klas 1 en 2)

 • Een gemiddelde van 6,5 of hoger over alle vakken. Bij deze berekening tellen de gemiddelden van de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde twee keer mee.
 • Een maximum van 1,5 berekende onvoldoende (een berekende onvoldoende is het totaal van alle tienden onder de 6,0).
 • Alle vakken/handelingsdelen die beoordeeld worden met een o/v/g zijn minimaal voldoende afgerond.

Vakroute (vmbo-bb/kb): klas 3

Voldoe je aan de criteria voor overgang (zie verder), dan word je door de docentenvergadering automatisch bevorderd.
Voldoe je niet aan een van de gestelde criteria, dan word je besproken. In dat geval beslist de docentenvergadering waar je geplaatst wordt. De docentenvergadering beslist of je afstroomt, doorstroomt of blijft zitten.

Je hebt geen recht op doubleren. Doubleren (blijven zitten) mag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, waarover de docentenvergadering beslist. Bij deze beslissing wordt ook gelet op vaardigheden als motivatie, inzicht, concentratie en zelfstandigheid.

Criteria voor overgang

 • Het gemiddelde cijfer voor de vakken van het CE/CSPE is ten minste een voldoende. Dat is onafgerond een 5,5.
 • Voor het vak Nederlands is het eindcijfer vijf of hoger.
 • De rekentoets is afgelegd.
 • Alle eindcijfers zijn een 6 of hoger, of:
  • één eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers een 6 of hoger, of:
  • één eindcijfer is een 4 en de overige eindcijfers een 6 of hoger, waarvan ten minste een eindcijfer een 7 of hoger is, of:
  • voor twee vakken is een eindcijfer 5 gehaald en voor de overige eindcijfers een 6 of hoger, waarvan ten minste een eindcijfer een 7 of hoger is en geen eindcijfer lager is dan een 4.
 • Alle vakken/handelingsdelen/stages die beoordeeld worden met een o/v/g zijn minimaal voldoende afgerond.
 • Je moet een LOB-dossier hebben samengesteld.

Vhbo-route (vmbo-tl): klas 3

Voldoe je aan de criteria voor overgang (zie verder), dan word je door de docentenvergadering automatisch bevorderd.
Voldoe je niet aan een van de gestelde criteria, dan word je besproken. In dat geval beslist de docentenvergadering waar je geplaatst wordt. De docentenvergadering beslist of je afstroomt, doorstroomt of blijft zitten.

Criteria voor overgang

 • Een maximum van 2,0 berekende onvoldoende (een berekende onvoldoende is het totaal van alle tienden onder de 6,0).
 • Een minimaal gemiddelde van 6,5.
 • Minimaal een 5 voor het vak Nederlands.
 • Rekenen moet als handelingsdeel voldoende zijn afgerond.
 • Alle vakken/handelingsdelen/stages die beoordeeld worden met een o/v/g zijn minimaal voldoende afgerond.

Vhbo-route (havo) / Academische route (vwo): klas 3

Voldoe je aan de criteria voor overgang (zie verder), dan word je door de docentenvergadering automatisch bevorderd.

Voldoe je niet aan een van de gestelde criteria, dan word je besproken. Daarbij wordt gekeken naar de slaagkansen, respectievelijk het succesvol doorlopen van het volgende leerjaar. In dat geval beslist de docentenvergadering waar je geplaatst wordt. De docentenvergadering beslist of je afstroomt, doorstroomt of blijft zitten.

Criteria voor overgang

 • Maximaal 2,0 berekende onvoldoendes op het eindrapport berekend over de op één decimaal afgeronde gemiddelden van alle behaalde cijfers in het betreffende leerjaar.
 • Een minimaal gemiddelde van 6,5.
 • Maximaal één afgeronde 5 voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
 • Rekenen moet als handelingsdeel voldoende zijn afgerond.
 • Alle vakken/handelingsdelen/stages die beoordeeld worden met een o/v/g zijn minimaal voldoende afgerond.

Vhbo-route (havo) / Academische route (vwo): klas 4/5

Voldoe je aan de criteria voor overgang (zie verder), dan word je door de docentenvergadering automatisch bevorderd.

Voldoe je niet aan een van de gestelde criteria, dan word je besproken. Daarbij wordt gekeken naar de slaagkansen, respectievelijk het succesvol doorlopen van het volgende leerjaar. In dat geval beslist de docentenvergadering waar je geplaatst wordt. De docentenvergadering beslist of je afstroomt, doorstroomt of blijft zitten.

Criteria voor overgang

 • Maximaal 2,0 berekende onvoldoendes op het eindrapport berekend over de op één decimaal afgeronde gemiddelden van alle behaalde cijfers in het betreffende leerjaar.
 • Een minimaal gemiddelde van 6,5.
 • Maximaal één afgeronde 5 voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
 • Rekenen moet als handelingsdeel voldoende zijn afgerond.
 • Alle vakken/handelingsdelen/stages die beoordeeld worden met een o/v/g zijn minimaal voldoende afgerond.

Van vmbo-tl 4 naar havo 4

Op het Ichthus College kun je na het behalen van je vmbo-tl-diploma doorstromen naar havo 4.

Wanneer kan dit:

 • Je moet een vmbo-tl-diploma hebben.
 • Je hebt je vmbo- tl-opleiding met een extra (7e) algemeen vormend vak afgesloten.
 • In februari/maart houdt de leerloopbaanbegeleider een motivatiegesprek met je over het doorstromen naar de havo.
 • Het docententeam geeft hierover een advies. Bij het advies wordt rekening gehouden met de behaalde cijfers op het CE op vmbo-tl-niveau.
 • Is de uitkomst van al deze punten positief, dan mag je doorstromen naar havo 4.

Van havo 5 naar vwo 5

Op het Ichthus College kun je na het behalen van je havodiploma doorstromen naar vwo 5.

Wanneer kan dit:

 • Je moet een havodiploma hebben.
 • De vakken waarin de leerling examen hebt gedaan, sluiten aan bij het profiel dat je voor 5 vwo kiest.
 • Alle CE-cijfers dienen voldoende te zijn (6.0)
 • Het gemiddelde eindcijfer van alle examenvakken in 5 havo moet minimaal een 7 zijn.
 • De lesgevers van havo 5 moeten een positief advies geven.
 • Je krijgt een intakegesprek. Dit is medebepalend voor het al dan niet plaatsen van jou in 5 vwo.
 • Voldoe je niet aan de genoemd normen, dan kan het voorkomen dat de docentenvergadering de teamleider toch adviseert om je toe te laten in 5 vwo.

Kom je van een andere school? Dan moet de afleverende school een verklaring afgeven waarin staat dat je op die school tot 5 vwo zou zijn toegelaten.

Ichtus College Kampen jls1 056.jpg

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1, 5) en 088-850 83 83 (Ichthus 4).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.