Landstede Groep

Huiswerkbegeleiding

Huiswerk maken en leren is niet voor iedere leerling even gemakkelijk. Soms omdat de leerling zichzelf thuis niet aan het werk kan zetten, soms omdat extra uitleg nodig is. Daarom bieden wij na schooltijd coaching en bijlessen aan leerlingen uit klas 1, 2 en 3. De begeleiders zijn havo- en vwo-leerlingen van het Ichthus College.

Hulp op maat
Leerlingen kunnen bij ons op verschillende manieren extra ondersteuning krijgen.

Coaching
Bij coaching worden leerlingen gecoacht in het ‘leren leren’, oftewel: ze leren hoe ze moeten leren. Met coaching leren leerlingen zelfstandig plannen, structureren en huiswerk maken (onder toezicht). Coaching kan in combinatie met bijles.

Coaching is voor leerlingen:
• die moeite hebben met plannen;
• die thuis geen hulp en/of toezicht kunnen krijgen;
• met motivatieproblemen.

Bijlessen
Leerlingen kunnen hulp krijgen bij exacte vakken, taalvakken en maatschappelijke vakken. Door bijlessen leren leerlingen hoe ze moeten leren (‘leren leren’), werken ze achterstanden weg en is er tijd voor extra uitleg. En natuurlijk worden ze inhoudelijk bijgespijkerd. Bijles kan in combinatie met coaching.

Bijlessen zijn voor leerlingen:
• die extra hulp nodig hebben bij plannen en leren;
• meer uitleg voor een specifiek vak nodig hebben;
• die hun cijfers willen verhogen.

Hulp in de Villa, de Oase en het Anker
Voor leerlingen die specifieke aandacht en ondersteuning nodig hebben zijn er de Villa, de Oase en het Anker. Leerlingen leren er structureren en ‘leren leren’. We maken leerlingen zelfstandig en bieden we hen overzicht.

Begeleiders
Coaching en bijlessen
De begeleiders (StudyBuddy’s) zijn bovenbouwleerlingen uit havo 5 en vwo 5/6. Ze houden toezicht, geven leertips en controleren het werk. StudyBuddy’s zijn goed in een bepaald vak en willen graag anderen helpen bij het studeren. Ze krijgen workshops in studievaardigheden en krijgen coaching in begeleiden. Voor hun werk krijgen ze een vergoeding.

Villa/Oase/Anker
De hulp wordt gegeven door docenten die aansluiten op de behoeften van de leerlingen.

Praktische informatie
Coaching en bijlessen
• Groepsgrootte: maximaal 4 leerlingen.
• Kosten: € 5 per lesuur.
• Frequentie: maximaal 2 lesuren per dag.
• Wanneer: maandag t/m donderdag (15.00-17.00 uur).
• Locaties: Ichthus 1, 2, 4 (Via) en 5.

Villa/Oase/Anker
Huiswerkbegeleiding voor leerlingen die gebruikmaken van de Villa, de Oase en het Anker is voor leerlingen die zijn geïndiceerd voor passend onderwijs gratis.

Aanmelden
Coaching en bijlessen
Aanmelden voor huiswerkbegeleiding kan bij dhr. M. Plender, coördinator huiswerkbegeleiding, huiswerkbegeleiding@ichthuskampen.nl.
Voor aanvang van de studiehulp ontvangt u een contract. U gaat een overeenkomst aan voor zes weken. Er kan een wachtlijst zijn.

Villa/Oase/Anker
Aanmeldingen voor de Villa, de Oase en het Anker lopen via het zorgteam.

Ichtus Kampen Flevoweg VMBO 062.jpg

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl