Landstede Groep

Huiswerkbegeleiding

Huiswerk maken en leren is niet altijd even makkelijk. Soms omdat je jezelf thuis niet aan het werk kunt zetten, soms omdat je extra uitleg nodig hebt. Daarom kun je huiswerkbegeleiding en extra ondersteuning krijgen.

Coaching en bijlessen

Bij coaching word je gecoacht in het ‘leren leren’, oftewel: je leert hoe je moet leren. Met coaching leer je zelfstandig plannen, structureren en huiswerk maken (onder toezicht en na schooltijd). Coaching kan in combinatie met bijles.

Coaching is voor leerlingen uit klas 1, 2 en 3:

 • die moeite hebben met plannen;
 • die thuis geen hulp en/of toezicht kunnen krijgen;
 • met motivatieproblemen.

Tijdens bijlessen (ook na schooltijd) kun je hulp krijgen bij exacte vakken, taalvakken en maatschappelijke vakken. Door bijlessen leer je ook hoe je moet leren (‘leren leren’), werken je achterstanden weg en is er tijd voor extra uitleg. En natuurlijk word je inhoudelijk bijgespijkerd. Bijles kan in combinatie met coaching.

Bijlessen zijn voor leerlingen uit klas 1, 2 en 3:

 • die extra hulp nodig hebben bij plannen en leren;
 • meer uitleg voor een specifiek vak nodig hebben;
 • die hun cijfers willen verhogen.

Begeleiders (StudyBuddy’s)
De begeleiders bij de coaching en bijlessen zijn leerlingen uit havo 5 en vwo 5/6. Deze zogenoemde StudyBuddy’s geven je extra uitleg over wiskunde, Engels, rekenen, of waar je maar moeite mee hebt. Ze houden toezicht, geven leertips en controleren je werk.
StudyBuddy’s zijn goed in een bepaald vak en willen graag anderen helpen bij het studeren. Ze krijgen workshops in studievaardigheden en krijgen coaching in begeleiden. Voor hun werk krijgen ze een vergoeding.

Praktische informatie

 • Groepsgrootte: maximaal 4 leerlingen.
 • Kosten: € 5,- per lesuur.
 • Frequentie: maximaal 2 lesuren per dag.
 • Wanneer: maandag t/m donderdag (15.00-17.00 uur).
 • Locaties: Ichthus 1, 2, 4 (Via) en 5.

Aanmelden
Wil je graag coaching of bijlessen? Meld je aan bij dhr. M. Plender, coördinator huiswerkbegeleiding, huiswerkbegeleiding@ichthuskampen.nl.
Voordat de begeleiding begint, ontvangen je ouder(s)/verzorger(s) een contract. De overeenkomst is voor 6 weken (een periode). Er kan een wachtlijst zijn.

Hulp in de Villa en het Anker

Heb je specifieke aandacht en ondersteuning nodig, dan kun je terecht in de Villa (Ichthus 3) en het Anker (Ichthus 4). Je leert er structureren en ‘leren leren’. We maken je zelfstandig en bieden je overzicht. De hulp krijg je van docenten die aansluiten op jouw behoeften. Heb je een indicatie voor passend onderwijs? Dan is de huiswerkbegeleiding gratis.

Het ondersteuningsteam van school meldt je aan voor deze hulp. Dit team bestaat uit de mentor, de coördinator leerlingbegeleiding, de orthopedagoog en de zorgleerlingbegeleider.

Ichtus Kampen Flevoweg VMBO 062.jpg

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1, 5 en 3/De Villa) en 088-850 83 83 (Ichthus 4).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.