Landstede Groep

Onderwijs

De één verdiept zich het liefst in een boek, de ander is graag actief bezig. De leerstijl van kinderen hangt voor een groot deel af van het niveau. Daarom is ons onderwijs ondergebracht in leerroutes.

Er zijn vier leerroutes:
• Praktijkroute (praktijkonderwijs)
• Vakroute (vmbo bb/kb)
• Vhbo-route (vmbo tl en havo)
• Academische route (vwo: atheneum en gymnasium)

De manier van lesgeven, aanpak van de docent en de lesmaterialen verschilt per route. Hoe deze eruit ziet, leggen we uit bij de beschrijving van de verschillende routes.

Leerroutes...

• ... bereiden je beter voor op je vervolgstudie
• ... laten je eerder nadenken over je toekomst
• ... zorgen voor een leertraject op maat

Beter voorbereid op je vervolgstudie
Na het Ichthus College kun je naar het mbo, het hbo of de universiteit. Op die scholen wordt veel zelfredzaamheid gevraagd. Dat is soms best wennen. Relatief veel studenten blijven daardoor zitten in het eerste jaar van hun vervolgstudie. Wij willen dat voorkomen. In onze leerroutes ga je langzaam maar zeker wennen aan de manier van leren op het mbo, het hbo en de universiteit. We leren je zelfstandig te werken, goed te plannen en overzicht te houden.

Vanaf klas 1 bezig met je toekomst
Niet weten wat je wilt worden... Je afvragen waarom je al die algemene vakken moet volgen... Dat motiveert natuurlijk niet echt. Daarom begin je bij ons al vroeg met nadenken over wat je ná het Ichthus College wilt doen.

Wij noemen dat Leerloopbaanleren: al in de eerste klas ga je actief op zoek naar je interesses en talenten. Dat begint met het kiezen van een Talentclass. Verder maak je kennis met de toekomstmogelijkheden in Projectweken, de vakken ‘Talent in Zicht’ (in de Vakroute) en ‘Mens & Beroep’ (in de Vhbo-route) en tijdens stages (Vakroute en Vhbo-route).

In de Academische Route ga je regelmatig naar universiteiten om een practicum te doen of een college te volgen. Bij het Leerloopbaanleren krijg je goede persoonlijke begeleiding. Zo krijgt iedereen een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) en een digitaal portfolio en heb je regelmatig gesprekken met je mentor over het maken van keuzes. Hoe verder je bent met je opleiding, hoe gerichter je gaat kiezen. Dit zorgt er voor dat je gemotiveerder blijft én het verkleint de kans op het kiezen van een verkeerde vervolgstudie.

Een leertraject op maat
Hoe eerder je weet wat wilt, hoe beter we je kunnen voorbereiden. We laten de opdrachten, je stage en je leerstof er waar mogelijk op aansluiten. Je krijgt daardoor een leertraject op maat.

Samenwerking met mbo, hbo en universiteiten
We werken al samen met het mbo (o.a. Landstede MBO, Deltion College, AOC Groene Welle en Vakschool CIBAP), hbo (o.a. Hogeschool Windesheim) en universitaire instellingen (Universiteit Twente en Universiteit Utrecht). Die samenwerking willen we verder uitbreiden, waardoor ook verkorte leertrajecten mogelijk worden. Met Hogeschool Windesheim hebben we een convenant waarin onder andere ook nascholing van onze docenten is geregeld.

 

Ichtus Kampen Flevoweg PRO 016.jpg

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl