Landstede Groep

Digitaal onderwijs

Het Ichthus College stemt zijn onderwijs af op de media van vandaag. In onze maatschappij kunnen we niet meer zonder ict. Wij vinden dat het onderwijs de leerling moet leren hiermee om te gaan. Digitaal leren maakt maatwerk mogelijk. Ben je een lezer? Dan kies je voor een tekstuele uitleg. Pik je de lesstof beter op uit filmpjes en animaties, dan kan dat ook. Vind je een onderwerp interessant, dan kun je je er extra in verdiepen. En door oefeningen te doen, kun je controleren of je de lesstof onder de knie hebt. Je docent kan het leerwerk en de opdrachten afstemmen op jouw niveau of op datgene wat je nog moet oefenen. Ook kan de docent beter nagaan of je je huiswerk maakt en je het voldoende begrijpt.

Elektronische leeromgeving
Het Ichthus College is volledig ingericht op digitaal onderwijs. We hebben voor alle theoretische vakken digitale leermiddelen. Ook is er een elektronische leeromgeving (ELO), een soort website waarin elk vak een eigen ‘lokaal’ heeft. Hier vind je alle informatie, studiewijzers, opdrachten en toetsen die je nodig hebt. En als je ziek bent, kun je de lesstof vaak gewoon op afstand volgen. Ouders kunnen via ELO bijvoorbeeld meer informatie vinden over het toetsbeleid.

Digitale informatie leren zoeken
Via internet is een schat aan informatie beschikbaar. Niet alleen via Google: bij ons leer je waar je goede en betrouwbare informatie kunt vinden. Elke leerling krijgt in de onderbouw les in het goed zoeken naar betrouwbare informatie. De school beschikt over toegang tot diverse databanken, zoals de Krantenbank. We hebben een samenwerking met Biebsearch, bibliotheek op school. Door deze samenwerking ben je automatisch en gratis lid van de openbare bibliotheek.

Tegemoetkoming in kosten laptop of tablet
In onze visie op leren past ook onderwijs met een laptop of tablet (Windows). Wij gebruiken al zo’n tien jaar laptops en zijn erg tevreden. Ze maken het leren gevarieerder en dus leuker. Wij vinden de laptop als leermiddel zo waardevol dat we de 1e 3 leerjaren €75,- meebetalen via een verrekening in de vrijwillige ouderbijdrage. Deze regeling geldt voor vmbo tot en met vwo. Bij het Praktijkonderwijs wordt gewerkt met computers van school. Lees meer hierover op onze website.

Computerregeling Gemeente Kampen
Scholieren maken voor school veel gebruik van computers en internet. Ouders met een laag inkomen (tot 115% van de bijstandsnorm) hebben vaak weinig mogelijkheden om een computer aan te schaffen. Om te voorkomen dat kinderen een achterstand oplopen vergoedt de gemeente de aanschaf van een computer en randapparatuur tot maximaal € 667. De computerregeling is bedoeld voor kinderen in de laatste twee groepen van het basisonderwijs en kinderen in het voortgezet onderwijs. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van gemeente Kampen.

Dankzij ICT beter je vorderingen volgen
Door de digitalisering van ons onderwijs kunnen we je leerprestaties ook beter meten en volgen. Zo kiezen we bijvoorbeeld vaak voor een digitale toets. Die maakt voor ons duidelijker wat je al beheerst, en wat je nog zou kunnen oefenen. Je ouders kunnen bovendien het hele schooljaar door je cijfers inzien via internet, dankzij de, met een wachtwoord beveiligde, website Magister.

 

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl