Landstede Groep

Vmbo-tl

Vmbo-tl

Wanneer je op de vmbo-tl zit krijg je veel verschillende schoolvakken. Er zijn praktijkvakken (bv. de kunstvakken en lichamelijke opvoeding), theorievakken (bv. wiskunde en de talen), zaakvakken (bv. aardrijkskunde, geschiedenis en godsdienst) en exacte vakken (bv. biologie en science). In de onderbouw volg je ook het bijzondere praktijkvak WATT. In de bovenbouw volg je het Praktijkgericht Programma.

We vinden het belangrijk dat je actief bent in de les, want dan leer je het meest! Daarom werken we met veel verschillende werkvormen in de les en gebruiken we interactieve tools. Tijdens de les is duidelijk wat je moet kennen en kunnen, zodat je gericht aan leerdoelen werkt.

Begeleiding

Na de overgang van de basisschool naar de middelbare school, is het fijn om vertrouwde gezichten om je heen te hebben. We organiseren in de eerste weken veel activiteiten waarbij je je klasgenoten leert kennen. Maar ook verderop in je schoolcarrière is er altijd aandacht voor activiteiten die het groepsgevoel versterken, want leren doe je samen! Om de eerste twee jaar zo rustig mogelijk te laten zijn, zit je in klas 1 en 2 in dezelfde klas en houd je in de eerste twee jaar dezelfde mentor.

We vinden het belangrijk om jou goed te begeleiden. Gedurende het jaar zijn er daarom mentorgesprekken (tussen jou en je mentor), driehoeksgesprekken (tussen jou, je mentor en je ouder(s)/verzorger(s)) en krijg je twee keer per jaar een feedbackrapport van al je vakdocenten via Catwise. Hierin kan je per vak lezen wat al goed gaat en krijg je tips om wat minder goed gaat te verbeteren.

WATT

In klas 1 en 2 volg je het vak WATT. De afkorting staat voor: Wetenschap, Art, Technologie en Toepassing. Je maakt bij dit vak onder andere kennis met moderne technologie en werkt met apparatuur zoals de lasersnijder, de 3D-printer en de drone. Maar je gaat ook aan de slag met ambachtelijk werk zoals houtbewerking of solderen. Het vak is niet alleen gericht op het ontdekken van je interesses, maar ook op de ontwikkeling van je vaardigheden. Denk hierbij aan communiceren, samenwerken, digitale technologie en creatief denken. En in de bovenbouw ga je hiermee verder door onder andere het Praktijkgericht Programma te volgen.

Praktijkgericht Programma

In de bovenbouw, in klas 3 en 4, volg je het Praktijkgericht Programma. Samen met opdrachtgevers vanuit de school, non-profit organisaties, bedrijven en het MBO ontwikkelen we realistische praktijkopdrachten die je op school, maar ook daarbuiten gaat uitvoeren. Bijvoorbeeld het upcyclen van een bestaand product van de kringloopwinkel. Je rondt dit verplichte vak af en behaalt hiermee het zevende cijfer op je vmbo-tl diploma.

Een passend niveau

Je kunt op twee manieren instromen op de mavo: via een vmbo-tl klas of via een vmbo-tl/havo-klas. Dit gebeurt eerst in overleg met de leerkracht van je basisschool. Omdat we een tweejarige brugklas hebben, is er later genoeg tijd om te kijken welk niveau het beste bij jou past.

Leslocatie: Jan Ligthartstraat 1, Kampen.