Landstede Groep

Tweejarige brugklas

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is vaak behoorlijk wennen. Daarom duurt de brugklas bij ons twee jaar. Je zit die jaren in een vaste groep, je mentor blijft dezelfde en dat geldt ook zoveel mogelijk voor de docenten. Je werkt op je op je eigen niveau, kunt altijd overstappen naar een andere leerroute of vakken op een hoger niveau volgen.

Wil jij je later goed kunnen redden in de maatschappij, dan moet je niet alleen van veel zaken iets weten, je moet ook veel vaardigheden ontwikkelen. Daarom krijg je een breed lesprogramma. Naast vreemde talen en exacte vakken krijg je algemene vorming en expressievakken. Ook leer je samenwerken, plannen en presenteren.

De lessen en begeleiding krijg je in instructielokalen en begeleidingsruimtes. In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) heb je met zo weinig mogelijk verschillende docenten te maken.

Leren in leergebieden

Op het Ichthus College leer je in klas 1 en 2 in leergebieden. Vakken die onderling veel raakvlakken hebben, zijn geclusterd. Binnen een leergebied werken we vaak aan eenzelfde thema of doen we een project. Hierdoor gaat de ‘droge’ lesstof van de afzonderlijke vakken leven.

De leergebieden zijn:

  • Mens & Maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst, economie)
  • Mens & Techniek (natuurkunde, scheikunde, techniek)
  • Kunstvak beeldend (tekenen, handvaardigheid)
  • Mens & Natuur (biologie, verzorging)
  • Alleen in de Vakroute: Talent in Zicht (beroepsgerichte modules)

Talentontwikkeling

Omdat het ontwikkelen van talenten bij ons centraal staat, willen we willen het hoogst haalbare uit jou halen. Daarom werk je in de klas op je eigen niveau. Natuurlijk kun je ook altijd overstappen naar een andere leerroute. Daarnaast kun je een vak op een hoger niveau volgen.

Verkeersles

In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) krijg je ook verkeersles zodat jij altijd veilig aan het verkeer kunt deelnemen.

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1A,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.