Landstede Groep

Overgangsregels 2022-2023

Elk jaar kijken we of uw kind voldoet aan de overgangsregeling. Het kan zijn dat uw kind direct wordt bevorderd naar het volgende leerjaar, of wordt besproken. Hierna vindt u een algemene uitleg over de cijfers en de overgangsnormen per leerroute.

Om over te kunnen gaan naar het volgende schooljaar, voldoe je aan de volgende voorwaarden:

Je hebt een gemiddelde van 6,5 of hoger over alle vakken heeft gehaald, én
Je hebt niet meer dan 2 berekende onvoldoendes, waarvan maximaal 1 voor de kernvakken* afkomstig is (een berekende onvoldoende is het totaal van alle tienden onder de 6,0), én je hebt alle handelingsdelen minimaal met een voldoende afgerond.

*Kernvakken:
BBL/KBL/mavo: Nederlands
HAVO/Academische Route: Nederlands, Engels, Wiskunde

Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan beslissen we tijdens de docentenvergadering waar je geplaatst wordt. De docenten beslissen uiteindelijk of je een ander niveau gaat volgen, doorstroomt of doubleert (blijft zitten). Tijdens de docentenvergadering letten we ook op je vaardigheden, zoals motivatie, inzicht, concentratie en zelfstandigheid. Daarnaast onderzoeken we of er een voldoende inhoudelijke basis is gelegd voor een aansluiting bij het volgende leerjaar. In de loop van het jaar zijn er gesprekken tussen jou en de mentor en je ouders, zodat bij de vergadering bekend is wat jij en zij ervan vinden. De beslissing van de docentenvergadering is uiteindelijk bindend.

Van mavo 4 naar havo 4

Wanneer je een mavo diploma hebt behaald én een extra (7e) algemeen vormend vak hebt afgesloten met een voldoende, kun je doorstromen naar de havo. Moet je een vak inhalen? Dan kan de school je verplichten om in de zomervakantie daaraan te werken.

Van havo 5 naar vwo 5

Wanneer je je havodiploma hebt gehaald én de vakken waarin je examen hebt gedaan aansluiten bij het profiel dat je voor 5 vwo kiest, is het mogelijk om door te stromen naar het vwo. Je krijgt een intakegesprek met de decaan. Je motivatie is namelijk bepalend voor het slagen op het vwo. Op basis van deze intake kun je het advies krijgen om een andere route te volgen. Moet je een vak inhalen? Dan kan de school je verplichten om in de zomervakantie daaraan te werken.

Hieronder staan overgangsnormen nog een keer in een checklist. Kan je alle vakjes met ‘ja’ invullen, dan voldoe je aan de overgangsnorm. Staat ergens ‘nee’, dan bespreken de docenten waar je het beste op je plek bent volgend jaar.

Voorwaarde

Norm

Ja / nee

Gemiddelde voor alle vakken samen

6,5 of hoger

 

Tekortpunten van alle vakken bij elkaar opgeteld

2,0 of lager

 

Tekortpunten van kernvak(ken)* bij elkaar opgeteld

1,0 of lager

 

Handelingsdelen

Allemaal voldoende of hoger

 

 

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1A,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.