Landstede Groep

Onze school

Een school is meer dan een plek waar onderwijs wordt geboden. We zijn er om leerlingen te helpen bij hun ontwikkeling tot zelfstandige mensen om volwaardig te kunnen functioneren in onze samenleving.

Wij zijn een school met een menselijke maat. Een school waar je iedereen kent en waarin je gekend wordt. Een school met een eigen gezicht en met een herkenbare christelijke identiteit.

Wij willen midden in de maatschappij staan en samen met ouders werken aan de toekomst van de kinderen. Naast onderwijs geven we onze leerlingen zorg, aandacht en warmte. Immers, wij als school hebben goud in handen! Zo zien wij onze leerlingen en willen wij ook met hen omgaan.

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl