Landstede Groep

Gezonde en rookvrije school

Gezonde leerlingen presteren beter! Onze school heeft het vignet Gezonde School. We dragen bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving en een fris schoolklimaat.

Gezonde voeding
In onze gezonde school zijn een aantal eet- en drinkwaren verboden en stimuleren we gezonde voeding. Onze kantine voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomsten aan de directie. In onze gymlessen proberen we overgewicht op discrete wijze bespreekbaar te maken en stimuleren we lidmaatschap van sportverenigingen.

Water drinken
Het Ichthus College stimuleert water drinken. In onze gezonde schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. Ook is er een watertappunt waar je altijd water kunt halen.

Rookvrije en alcoholvrije school
We zijn een rookvrije school en hanteren een alcohol- en drugsverbod. Concreet betekent dit dat je op het terrein van de school of in het zicht van de school niet mag roken, en dat alcohol- of drugsgebruik niet is toegestaan. Dit geldt ook tijdens activiteiten die buiten school worden georganiseerd. Als je onder schooltijd onder invloed bent van drugs of alcohol nemen we contact op met je ouders/ verzorgers en verslavingszorg

Verboden middelen of wapenbezit
Als we het vermoeden hebben dat een leerling verboden middelen in het kluisje bewaart of een wapen bij zich heeft, openen we het kluisje in bijzijn van de leerling en diens ouder/verzorger, controleren jassen en tassen en schakelen eventueel de politie in.

Ouders en leerlingen kunnen met vragen, over b.v. roken, drugsgebruik, gezondheid of voeding, altijd terecht bij hun mentor. De mentor zal samen met ouders of leerling zoeken naar de juiste acties of mensen inschakelen die verder kunnen helpen.

Ichtus College Kampen jls1 053.jpg

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1A,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.