Landstede Groep

Kleinschalig en verbonden

Om van betekenis te zijn is onze school kleinschalig ingedeeld en lokaal verankerd. Tegelijk zijn we onderdeel van een grote organisatie - Landstede Groep - die juist daardoor dingen tot stand kan brengen die anders buiten bereik blijven. De samenwerking met andere scholen geeft alle kansen voor dialoog en verdieping. Wij delen met elkaar onze onderwijsvisie en onze protestants-christelijke of katholieke achtergrond.

Kleinschalig ingedeeld en snel vertrouwd
Het Ichthus College telt ongeveer 1700 leerlingen. Het onderwijs verzorgen we op verschillende kleinschalige locaties in Kampen. Deze locaties huisvesten 350 tot 800 leerlingen per vestiging. Daardoor leer je docenten en leerlingen snel kennen en voel je je direct thuis bij ons.

Samenwerking
Praktijkonderwijs, vmbo en voortgezet onderwijs
We werken samen met verschillende scholen voor praktijkonderwijs, vmbo en voortgezet onderwijs, te weten: Talentstad Praktijkonderwijs (Zwolle), TalentStad Beroepscollege (Zwolle), Carolus Clusius College (Zwolle), Meander College (Zwolle), Thomas a Kempis College (Zwolle), Agnieten College (Nieuwleusen), Agnieten College (Wezep), Agnieten College (Zwartsluis) en Ichthus College (Dronten).

Speciaal onderwijs
We zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband IJssel-Vecht, waarin tien scholen uit Dronten, Kampen, Zwolle, Heerde, Hattem en Raalte samenwerken om voor zorgleerlingen goed onderwijs te realiseren.
Leerlingen die specifieke begeleiding nodig hebben, kunnen voor een korte of langere tijd onderwijs volgen op Landstede PDC in Zwolle. De leerlingen blijven onder onze verantwoordelijkheid, maar profiteren van de daar aanwezige grotere expertise.

Mbo
Met Landstede ontwerpen we aansluitingsroutes naar het mbo. Een aantal mbo-opleidingen - Metaalbewerker (niveau 2/3), Middenkader Engineering (niveau 4) en Autotechnicus (niveau 2/3) kun je ook bij ons (locatie Ichthus 4) volgen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor een afronding van een niveau 1-opleiding binnen het vmbo (convenantenopleiding, entree mbo). Vanuit het Praktijkonderwijs zijn met het Deltion College (Zwolle), Landstede en AOC de Groene Welle (Zwolle) leerroutes ontwikkeld voor leerlingen die een niveau 1-convenantenopleiding (Entree) kunnen volgen.

Hbo
We onderhouden voortdurend contact met onder andere Hogeschool Windesheim en universitaire lerarenopleidingen over de aansluiting van de Vhbo- en Academische route op de hbo-aanpak.
De samenwerking met Hogeschool Windesheim is vastgelegd in een convenant, waarbij we ook samenwerken op andere terreinen, zoals identiteitsbeleid, nascholingen en het opleiden van docenten. Met het Deltion College hebben we een convenant gesloten, zodat examenleerlingen binnen het vavo-onderwijs (voortgezet onderwijs voor volwassenen) certificaten kunnen halen.

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl