Landstede Groep

Kwaliteit en resultaten

We volgen je ontwikkeling, meten de kwaliteit van het onderwijs en vragen jou en je ouder(s)/verzorger(s) regelmatig of we ons werk goed doen. Via enquêtes lever je ook een directe bijdrage aan de evaluatie van docenten bij functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Je bent op school om te slagen. Lerend en werkend, ontdek je wat je kunt. De docenten stellen daarbij doelen en begeleiden jou. Als school willen bereiken dat jij en je medeleerlingen een diploma halen en in jullie in je schoolloopbaan geen vertraging oplopen.

Onze resultaten

  • Onze leerlingen bereiken zonder vertraging in twee jaar het verwachtte vervolgtraject.
  • Zittenblijven komt in klas 1 en 2 alleen voor in bijzondere gevallen (zoals langdurige ziekte).
  • Ongeveer 80% van de leerlingen zit in klas 3 op of boven het advies van de basisschool.
  • De doorstroom van klas 3 naar het examen is op onze school bij de meeste opleidingen bovengemiddeld.
  • De slagingspercentages van onze school liggen al enige jaren boven de landelijke cijfers.
  • De behaalde examencijfers komen in het algemeen overeen met het landelijk gemiddelde.

Twee criteria

Het rendement van ons onderwijs meten we aan de hand van twee criteria:

  1. Doorstroom: hoeveel leerlingen bereiken zonder vertraging het diploma.
  2. Examen: hoeveel leerlingen slagen.

Meer weten?

De onderwijsinspectie controleert jaarlijks de kwaliteit van ons onderwijs. Klik hier voor de actuele resultaten.

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1, 5 en 3/De Villa) en 088-850 83 83 (Ichthus 4).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.