Landstede Groep

Protocollen voor pesten en social media

Jij moet je veilig voelen bij ons op school. Daarom tolereren we pesten niet: niet in de klas maar ook niet via social media. Het Ichthus College heeft een pestprotocol waarin staat hoe wij - samen met je ouders - omgaan met pestgedrag. Ook voor het gebruik van social media hebben we richtlijnen.

Wat is pesten eigenlijk? Je wordt gepest als je regelmatig en systematisch wordt bedreigd en geïntimideerd. Bijvoorbeeld als je fietsbanden (vaak) lek worden gestoken of je schooltas wordt verstopt. Maar pesten kan ook via social media, bijvoorbeeld in de app-groep van je klas. Pesten is een vorm van geweld en mag dus nooit! Ook ‘verpest’ pesten de sfeer in de klas. En social media kan de reputatie van leerlingen, docenten en de school beïnvloeden, positief maar ook negatief. Het lastige is dat veel pestgedrag zich in het verborgene afspeelt, zodat het moeilijk is om er greep op te krijgen.

Ook via social media is het steeds lastiger om te overzien wat er over leerlingen en onze school en haar medewerkers wordt gezegd en geschreven. Tegelijkertijd stimuleren we leerlingen en medewerkers om vooral mee te doen aan sociale netwerken en deel te nemen aan gesprekken op social media. Maar daarvoor zijn wel richtlijnen nodig.

Protocollen

Hoe gaan we om met pesten en social media:

  • In ons pestprotocol staat hoe wij pesten tegengaan. Zo hebben wij een vijfsporenaanpak. Wil je er meer over weten? Lees dan hier het hele protocol.
  • In ons socialmediaprotocol krijgen leerlingen, docenten en ouder(s)/verzorger(s) handvatten hoe correct en verstandig om te gaan met social media en hoe wij social media in het onderwijs inzetten. Meer weten? Lees dan hier het protocol.

Nationaal Keurmerk Mediawijsheid

Naast de protocollen is er de mediacoach. Deze persoon maakt jou en je ouder(s)/verzorger(s) mediawijs. Het Ichthus College vindt mediawijsheid belangrijk en is dan ook gecertificeerd volgens het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid.

 keurmerk klein.png

Hulp nodig?

Heb jij wel eens gezien dat een medeleerling (online) wordt gepest? Of word je zelf gepest? Vraag om hulp, bijvoorbeeld bij een docent. En vertel het aan je ouder(s)/verzorger(s).

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1A,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.